Satversmes tiesa apmeklē Lietuvas Konstitucionālo tiesu 16. divpusējā konferencē “Konstitucionālās sūdzības īstenošanas izaicinājumi” (30.09-01.10.2021.) Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa

05.10.2021.