Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums ir piekritīgs

27.07.2020.

Kolēģijas 2020. gada 15. jūlija lēmums (pieteikums Nr. 122/2020)