Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums ir piekritīgs

12.08.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. augusta lēmums (pieteikums Nr. 139/2020)