Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu