Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir izmantoti vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi

13.02.2019.

Kolēģijas 2019. gada 18. janvāra lēmums (pieteikums Nr. 194/2018)