Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir izmantoti vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi