Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Apstrīd divu aktu atbilstību Satversmei