Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2011-20-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Andrejs Klišins
21.06.2012.

22.06.2012.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pilna valsts apgādība

Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 1. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.