Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2010-72-01
Par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 96. pantam
Ilvars Gudrimovičs
20.10.2011.

21.10.2011.

Par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 96. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Trešo personu tiesības piedalīties laulības šķiršanas lietās

1. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā daļā par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.
2) Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmo teikumu kopsakarā ar Civilprocesa likuma 238. panta pirmās daļas 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.