Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2008-07-01
Par Civilprocesa likuma 458. panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Mihails Kondakovs
20.11.2008.

22.11.2008.

Par Civilprocesa likuma 458. panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 458. panta pirmo daļu kopsakarā ar ceturto daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2008. gada 25. jūnijam, (ciktāl šīs normas neparedzēja tiesai vai tiesnesim tiesības lemt par personas pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no drošības naudas samaksas, tai iesniedzot kasācijas sūdzību) attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Mihailu Kondakovu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2007. gada 24. oktobra.