Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2007-03-01
Par Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdu "bez pilnvaru termiņa ierobežojuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 101. panta pirmajai daļai.
Izskatīta
Valsts cilvēktiesību birojs
18.10.2007.

23.10.2007.

Par Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdu "bez pilnvaru termiņa ierobežojuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 101. panta pirmajai daļai.

Lietas saīsinātais nosaukums: Lepses lieta

1. Satversmes tiesa atzina Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdus ""persona, kas saskaņā ar likumu ""Par tiesu varu"" apstiprināta par tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma"" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai.
2. Satversmes tiesa atzina Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdus ""persona, kas saskaņā ar likumu ""Par tiesu varu"" apstiprināta par tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam un 91. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošiem no 2008. gada 1. aprīļa.
3. Noteikt, ka līdz 2008. gada 1. aprīlim Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtā daļa piemērojama atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 84. pantam un 91. panta pirmajam teikumam.
4. Noteikt, ka konstitucionālās sūdzības iesniedzējam Andrejam Lepsem Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtā daļa piemērojama atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 84. pantam un 91. panta pirmajam teikumam.