Dalība Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XI Kongresā

17.05.1999.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XI Kongresā “Konstitucionālo tiesu prakse apziņas un reliģijas brīvības jautājumos”, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences asociēto locekli (Varšavā, Polijā).