Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša Jāņa Neimaņa palīga/-dzes amatam

06.03.2023.

[1] Galvenie amata pienākumi:

 1. izskatīt tiesā iesniegtos pieteikumus un citus dokumentus;
  1. sagatavot tiesas procesuālo dokumentu projektus;
  1. vākt un sistematizēti apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju, veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem;
  1. piedalīties apspriedēs;
  1. sniegt atbalstu citām tiesas struktūrvienībām.

[2] Prasības pretendentam/-ei:

 1. bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 2. teicamas latviešu valodas zināšanas;
 3. vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanas;
 4. teicamas datorprasmes;
 5. skaidras juridiskās metodoloģijas, argumentācijas, rakstu un runas prasmes;
 6. labas zināšanas pamattiesībās un Satversmes tiesas procesa tiesībās;
 7. orientēšanās Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, normatīvajos aktos un juridiskajā literatūrā.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 1. vairāku svešvalodu zināšanas, lai spētu strādāt ar juridiskiem Rietumu tiesību loka avotiem;
  1. iepriekšēja juridiskā darba pieredze, analītiskā darba pieredze;
  1. publikācijas juridiskajos žurnālos un/vai dalība tiesu procesu izspēlēs.

[4] Atalgojums: mēnešalga 2200 euro bruto; veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika beigām).

[5] Darba vieta: Rīga, J.Alunāna iela 1.

[6] Darba līguma termiņš: līdz tiesneša pilnvaru termiņa beigām, pārbaudes laiks 3 mēneši.

Amata pretendentam/-ei jāiesniedz pieteikums, motivācijas vēstule un dzīves gājuma apraksts (Curriculum vitae), nosūtot to elektroniski uz Satversmes tiesas e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv līdz š.g. 15.martam.

Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās. Pirmajā kārtā notiks amata pretendentu atlase pēc iesūtītajiem dokumentiem. Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzēts praktiskais uzdevums, kā arī intervija. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti.

Papildu jautājumu gadījumā lūdzusazināties ar personāla speciālisti Dainu Andrejevu (67830737, daina.andrejeva@satv.tiesa.gov.lv).

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa.