Satversmes tiesa izsludina konkursu Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja/-as amatam (uz noteiktu laiku)

16.12.2022.

[1] Amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas darbu;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par Satversmes tiesas darbu;
 • pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem izstrādāt un īstenot tiesas sabiedrisko attiecību stratēģiju;
 • organizēt sabiedrisko attiecību norises (intervijas, preses konferences, informācijas kampaņas, izglītojošus pasākumus u.tml.);
 • pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem organizēt un īstenot tiesas starptautisko sadarbību;
 • plānot un organizēt tiesas pasākumus, nodrošināt to norisi;
 • nodrošināt tiesas informatīvo materiālu izstrādi;
 • piedalīties reprezentācijas materiālu plāna izveidē;
 • pēc Administrācijas vadītāja norādījumiem piedalīties tiesas budžeta plānošanā un izpildes kontrolē atbildības jomās;
 • sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas kompetences ietvaros piedalīties iepirkumu plānošanā un norises nodrošināšanā;
 • regulāri sekot publiskai informācijai par tiesu, pēc Administrācijas vadītāja norādījumiem reaģēt uz šo informāciju;
 • gādāt par tiesas mājaslapas saturu un modernizāciju;
 • aktualizēt tiesas oficiālos profilus sociālajos medijos;
 • izstrādāt un aktualizēt tiesas iekšējo protokolu un nodrošināt tā precīzu izpildi, pamatojoties uz diplomātiskā protokola normām;
 • pildīt citus līdzīgus darbus atbildības jomās;
 • konsultēt tiesnešus un darbiniekus amata atbildības jomās (Satversmes tiesas darba jautājumos).

[2] Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • atbildības jomām atbilstoša profesionālā pieredze (vismaz divi gadi);
 • datorprasmes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, juridiskās un zinātniskās informācijas datubāzes, interneta un e-pasta pārlūkprogrammas amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • Latvijas un starptautisko normatīvo aktu pārzināšana atbildības jomās;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • pastāvīga zināšanu papildināšana.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • pieredze komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās;
 • izpratne par mediju darbu un vidi Latvijā;
 • izglītība jurisprudencē.

[4] Piedāvājam:

 • atalgojumu 2400 EUR bruto;
 • veselības apdrošināšanu;
 • plašas mācību iespējas;
 • profesionāla un draudzīga kolektīva atbalstu;
 • darba līgumu uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem).

Amata pretendentam jāiesniedz CV un pieteikuma vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana.

Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 13. janvāris.

Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Administratīvās nodaļas vadītāju Elīnu Circeni (26495802, 67146087, elina.circene@satv.tiesa.gov.lv) vai personāla speciālisti Dainu Andrejevu (67830737, daina.andrejeva@satv.tiesa.gov.lv).

Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās.

Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzētas pārrunas, kā arī praktiski uzdevumi. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti. Pretendentiem var tikt piedāvātas papildu pārrunas un praktiski uzdevumi, ja tas būs nepieciešams.

Pateicamies par izrādīto interesi un informējam, ka sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa.