Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesas padomnieka amatam (uz noteiktu laiku)

17.10.2022.

Amata pienākumi:

 • pētīt, apkopot un sistematizēt Satversmes tiesas praksi;
 • pētīt nacionālo un starptautisko tiesu un citu institūciju praksi;
 • sniegt viedokli par Satversmes tiesas procesuālo dokumentu projektiem;
 • gatavot atzinumus par pētīšanai nodotajiem tiesību jautājumiem;
 • sagatavot informāciju starptautiskajām institūcijām;
 • uzturēt Satversmes tiesas nolēmumu un tajos pausto atziņu datu bāzes;
 • piedalīties Satversmes tiesas pasākumu organizēšanā;
 • organizēt Satversmes tiesas spriedumu krājumu un citu izdevumu izdošanu;
 • apkopot nolēmumus par Satversmes tiesas likumā neregulētiem jautājumiem;
 • piedalīties iekšējo un ārējo normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādē;
 • pildīt citus pienākumus pēc Juridiskā departamenta vadītāja, tiesas priekšsēdētāja vai Administrācijas vadītāja norādījuma.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs (maģistra grāds vai maģistra grādam pielīdzināta izglītība);
 • izcilas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas, kā arī vēl vienas svešvalodas zināšanas vismaz vidējā pakāpē;
 • praktiskā pieredze vismaz vienā no šādām nozarēm: valststiesībās, cilvēktiesībās, administratīvajās tiesībās, starptautiskajās tiesībās vai krimināltiesībās;
 • komunikācijas un sadarbības spējas.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • vācu vai franču valodas zināšanas;
 • studijas (vismaz viens semestris) ārpus Latvijas;
 • padziļinātas zināšanas vai pieredze krimināltiesībās un kriminālprocesā;
 • amatam atbilstoša darba pieredze;
 • publikācijas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu 2700 EUR bruto;
 • iespēju strādāt daļēji attālināti;
 • veselības apdrošināšanu;
 • plašas mācību iespējas;
 • profesionāla un draudzīga kolektīva atbalstu;
 • darba līgumu uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem).

Amata pretendentam jāiesniedz CV un pieteikuma vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana.

Iesniegšanas termiņš: 2022. gada 3. novembris.

Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Administratīvās nodaļas vadītāju Elīnu Circeni (26495802, 67146087, elina.circene@satv.tiesa.gov.lv) vai personāla speciālisti Margaritu Pūcēnu (67830737, margarita.pucena@satv.tiesa.gov.lv).

Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās.

Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzēti praktiski uzdevumi. Savukārt trešajā atlases kārtā pretendenti, kas būs izturējuši otro atlases kārtu, tiks aicināti uz pārrunām. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti.

Informējam, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.

Vēršam uzmanību, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa. Papildu informācija: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2019/02/Privatuma_politika.pdf