Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesnešu palīgu amatiem (terminēts darba līgums, vairākas vakances)

30.12.2021.

[1] Galvenie amata pienākumi:

 1. apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju;
 2. sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus;
 3. veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus.

[2] Prasības pretendentam:

 1. augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. zināšanas tiesību teorijā un konstitucionālajās tiesībās;
 3. izcilas latviešu valodas zināšanas, vēlamas labas vairāku svešvalodu zināšanas (īpaši angļu, vācu vai franču);
 4. analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu;
 5. komunikācijas un sadarbības spējas.

[3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 1. padziļinātas zināšanas valststiesībās, cilvēktiesībās un Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai Eiropas Savienības Tiesas prakses pārzināšana;
 2. amatam atbilstoša darba pieredze.

[4] Amata atalgojums un bonusi:

 1. mēnešalga 1900 euro;
 2. pozitīva un ērta darba vide Rīgas centrā;
 3. veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes termiņa beigām);
 4. atbalsts darba izpildē un profesionālajā izaugsmē.

[5] Amata pretendentam jāiesniedz CV un pieteikuma vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana.

[6] CV, pieteikuma vēstule un rekomendācijas vēstules iesniedzamas Satversmes tiesas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 vai nosūtāmas uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Iesniegšanas termiņš: 2022. gada 17. janvāris.

[7] Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Satversmes tiesas Administratīvās nodaļas vadītāju Līnu Kovalevsku pa tālruni 67830748, 29813216 vai e‑pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

[8] Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās.

Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzētas pārrunas, kā arī praktiski uzdevumi. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti. Pretendentiem var tikt piedāvātas papildu pārrunas un praktiski uzdevumi, ja tas būs nepieciešams.

Plānotās atlases ilgums: līdz 2022. gada februāra vidum. Visi pretendenti tiks informēti par atlases rezultātiem.

Darba līgumu ar Satversmes tiesas tiesneša palīgu slēdz uz attiecīgā tiesneša pilnvaru laiku.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai amata konkursa norisei. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satversmes tiesa.