ST maja
Ikviens

Jaunumi

12.07.2024.

Pāreja uz mācībām tikai valsts valodā valsts un pašvaldību izglītības iestādēs atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošām normas, saskaņā ar kurām valsts un pašvaldību izglītības iestādēs vispārējās izglītības programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē īstenojamas tikai valsts valodā. Tiesa secināja, ka valsts izveidotā mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programma, kuru trīs akadēmisko stundu apjomā nedēļā bez maksas ir iespēja apmeklēt ikvienam izglītojamam pirmsskolas izglītības un […]

11.07.2024.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 12.00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Par pieņemto nolēmumu Satversmes tiesa informēs preses konferencē 12. jūlijā plkst. 14.30. Preses konferencē piedalīsies priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Preses konference […]

11.07.2024.

Trešo valstu pilsoņu izslēgšana no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa par Satversmei neatbilstošu atzina normu, saskaņā ar kuru noteiktu valstu pilsoņi var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Jūrmalas pilsētā. Tiesa uzsvēra, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ja tie tiek grupēti pēc objektīviem kritērijiem. Tomēr šādi kritēriji ir nosakāmi, ievērojot nodokļu tiesību normu sistēmu, Latvijas starptautiskās saistības un Eiropas […]

10.07.2024.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā

Ceturtdien, 11. jūlijā, plkst. 12.00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Par pieņemto nolēmumu Satversmes tiesa informēs preses konferencē 11. jūlijā plkst. 14.30. Preses konferencē piedalīsies priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tiesnesis […]

10.07.2024.

Pāreja uz mācībām tikai valsts valodā privātajās izglītības iestādēs atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošām normas, saskaņā ar kurām privātajās izglītības iestādēs vispārējās izglītības saturs ir jāapgūst valsts valodā. Tiesa uzsvēra, ka valstij ir jāveicina un jāstiprina latviešu valodas lietojums ikvienā izglītības pakāpē, lai tā varētu efektīvi pildīt valsts valodas funkcijas. Valsts valodas prasmēm ir būtiska nozīme personas tiesību nodrošināšanā un saliedētas sabiedrības veidošanā. […]

09.07.2024.

Ierosināta lieta par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķina un apmaksas kārtību un šī nodokļa piemērošanu caurplūstošajām dividendēm

Satversmes tiesā ierosināta lieta par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas un 17. panta 7.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam. Pieteikuma iesniedzēja ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. Tā ietilpst uzņēmumu grupā, un tai ir vairāki ārvalstu meitas uzņēmumi, kā arī mātes uzņēmums. No […]

05.07.2024.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

Trešdien, 10. jūlijā, plkst. 12:00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Par pieņemto nolēmumu Satversmes tiesa informēs preses konferencē 10. jūlijā plkst. 15.00. Preses konferencē piedalīsies priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Preses konference notiks Satversmes tiesā, Jura […]

03.07.2024.

Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas liegums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina par Satversmei neatbilstošu liegumu tālāknodot radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības, kuras elektronisko sakaru komersantam piešķirtas bez maksas. Tiesa uzsvēra, ka individuāls izvērtējums attiecībā uz bez maksas iegūtu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu nodrošinātu sabiedrības un konkrētā komersanta interešu līdzsvaru. Lieta tika izskatīta pēc elektronisko sakaru komersanta pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja bija ieguvusi ierobežota […]

03.07.2024.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām

Trešdien, 3. jūlijā, plkst. 11:00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām. Par pieņemto nolēmumu Satversmes tiesa informēs preses konferencē 3. jūlijā plkst. 13.00. Preses konferencē piedalīsies priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tiesnesis Gunārs Kusiņš. Preses konference notiks Satversmes tiesā, Jura Alunāna ielā 1, un to varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā […]

02.07.2024.

Ierosināta lieta par normu, kas regulēja ūdens patēriņa starpības sadales kārtību

Satversmes tiesā pēc Vidzemes apgabaltiesas pieteikuma ierosināta lieta par Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumu Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 11.2. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2015. gada 30. septembra līdz 2021. gada 2. septembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam. Apstrīdētā norma noteica, ka gadījumos, kad […]

02.07.2024.

Ierosināta lieta par aizliegumu laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus

Satversmes tiesā ierosināta lieta par 2024. gada 11. janvāra likuma “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” 4. panta, ciktāl ar to Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 3. panta pirmā daļa papildināta ar 8. punktu un otrās daļas 4. punkts izteikts jaunā […]

28.06.2024.

Ierosināta lieta par kredītiestādes pienākumu maksāt kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu

Piektdien, 28. jūnijā, Satversmes tiesā ierosināta lieta par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta otrās, trešās (redakcijā, kas bija spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 4. jūnijam), ceturtās, piektās, sestās, desmitās, vienpadsmitās, divpadsmitās, trīspadsmitās un piecpadsmitās daļas, kā arī pārejas noteikumu 43. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajiem trim teikumiem. Pieteikuma iesniedzēja ir kredītiestāde, kura […]

20.06.2024.

Ierosinātas divas lietas par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas veikšanas pienākumu, kā arī tās aprēķināšanas kārtību

Trešdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesā ierosinātas divas lietas pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju pieteikumiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas veikšanas pienākumu, kā arī tās aprēķināšanas kārtību.    Pieteikumu iesniedzējas sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus ar fiksētu aizdevuma procentu likmi un ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājas. Apstrīdētās Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas noteic pieteikumu iesniedzējām pienākumu veikt […]

13.06.2024.

Satversmes tiesa 12. jūlijā plkst. 12.00 pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 12.00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā: Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties nolēmuma pasludināšanā, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 28304809. Saistītā lieta: 2023-15-01

13.06.2024.

Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no azartspēļu laimestiem atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošām normas, kas nosaka pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no izložu un azartspēļu laimestiem. Satversmes tiesa uzsvēra, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana no laimestiem ir vērsta uz izložu un azartspēļu atkarības mazināšanu, kā arī kalpo valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumu palielināšanai, kuri var tikt izmantoti sabiedrības labklājības aizsardzībai. Lieta […]

12.06.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 13. jūnijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā

Ceturtdien, 13. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 “Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un […]