tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

26.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneses sniegs priekšlasījumus LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Piektdien, 26. februārī, attālināti notiks Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu sekcijas sēde “Tiesību teorijas un vēstures zinātņu gadsimts Latvijas tiesiskajā sistēmā” (turpmāk – sekcijas sēde). Šo sekcijas sēdi atklās un priekšlasījumu par personas brīvību un atbildību sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof., Dr.iur. Sanita Osipova. Priekšlasījumu par nacionālās tiesību avotu doktrīnas attīstību […]

24.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneši attālināti piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresā

No 24.  līdz 25. februārim attālināti norisinās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongress (turpmāk – kongress). Tā pirmajā dienā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalīsies Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences priekšsēdētāju sanāksmē. Otrajā dienā Satversmes tiesas tiesneši un citu Eiropas Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēs par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un […]

22.02.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētājs attālināti tiekas ar Valsts prezidentu

Avots: Valsts prezidenta kanceleja. Preses relīze pieejama šeit. Šodien, 22. februārī, Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē apspriedās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, dialogā apmainoties viedokļiem par konstitucionālo orgānu darbību krīzē, kā arī par svarīgiem ilgtermiņa jautājumiem tiesiskas valsts stiprināšanā. E. Levits, S. Osipova un A. Strupišs uzsvēra pārdomātas […]

22.02.2021.

Norma, kas paredzēja kriminālatbildību par šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, atbilst Satversmei; Krimināllikuma grozījuma pārejas noteikums – neatbilst

Satversmes tiesa 2021. gada 19. februārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-23-01 “Par Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92. pantam un 2015. gada 29. oktobra likuma “Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam”.  Apstrīdētās normas Krimināllikuma […]

18.02.2021.

Ierosināta lieta par ierobežojumu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi saņemt piemaksu par darbu svētku dienās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 17. februārī ierosināja lietu “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”. Apstrīdētā norma  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa noteic, ka amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus un Iekšlietu ministrijas […]

17.02.2021.

Satversmei veltītā konkursā par vienlīdzības un atbildības nozīmi apbalvoti 40 skolēni no 28 Latvijas skolām

Pirmdien, 15. februārī, par godu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 99. gadadienai tiešsaistē notika Satversmes tiesas organizētā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija. Apbalvojumus un sadarbības partneru speciālās balvas saņēma 40 skolēni no 28 skolām, aptverot visus Latvijas reģionus. Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Skolēnu konkursa laureātus un pedagogus […]

12.02.2021.

Izbeidz tiesvedību par normām, kas noteica minimālās invaliditātes pensijas apmēru; apstrīdētais regulējums ir grozīts un mainījies pēc būtības

Satversmes tiesa 2021. gada 10. februārī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-19-0103 “Par likuma „Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas […]

Click to Hide Advanced Floating Content