stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

13.05.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz interviju Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā” (13.05.2021.)

Ceturtdien, 13. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”. Viņa runāja par aktuālajiem tiesas spriedumiem, tiesā saņemtajiem pieteikumiem saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, tiesu varas neatkarību un citiem jautājumiem. Jautājumus kopā ar raidījuma vadītāju uzdeva Latvijas Radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas vadītāja Anita Brauna un portāla “Latvijas Vēstnesis” žurnāliste Inese Helmane.

11.05.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 8. maijā ierosināja lietu “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Krimināllikuma 70.11 panta ceturtā daļa noteic, ka noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā […]

11.05.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 7. maijā ierosināja lietu „Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Krimināllikuma 70.11 panta ceturtā daļa noteic, ka noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas […]

08.05.2021.

2020. gada valsts budžeta normas, kas paredzēja ārstniecības personu darba atalgojuma finansējumu, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 7. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-40-01 „Par likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu 11. punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020. gadā, atbilstību Satversmes 1. un 66. pantam”. […]

07.05.2021.

Satversmes tiesa dialogā ar Latvijas apgabaltiesām veicina vienotu izpratni par aktuāliem tiesību jautājumiem

Satversmes tiesa pirmo reizi attālināti dialogā tikās ar visām Latvijas apgabaltiesām. Piektdien, 30. aprīlī, notika tikšanās ar Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, savukārt 7. maijā – ar Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Tiesu dialogs tika organizēts ar mērķi pārrunāt tiesu varas aktualitātes un stiprināt vienotu tiesisko sistēmu Latvijā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova dialoga atklāšanas uzrunā uzsvēra dialoga nepieciešamību […]

07.05.2021.

Satversmes tiesas rīkotajā vebinārā par Satversmi un cilvēka cieņu piedalās skolēni un pedagogi no 71 skolas

Ceturtdien, 6. maijā, Satversmes tiesa Demokrātijas nedēļas ietvaros organizēja vebināru 9. – 12. klašu skolēniem “Kāpēc Satversme aizsargā cilvēka cieņu?”. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 350 skolēni un pedagogi, pārstāvot 71 skolu no visiem Latvijas reģioniem. Priekšlasījumus vebinārā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš. Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, aicinot […]

Click to Hide Advanced Floating Content