Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

27.11.2023.

Aivars Endziņš (1940–2023): īstenots sapnis par Satversmes tiesu, kura kalpo cilvēkam un sabiedrībai

Satversmes tiesas saime ar cieņu un mīlestību pavada mūžībā savu pirmo priekšsēdētāju Aivaru Endziņu. Viņa izlolotais sapnis par tiesu, kura aizstāvēs ikviena cilvēka pamattiesības un padarīs Latviju par tiesisku valsti, šā mūža laikā ir piepildīts. Aivara Endziņa ieguldījums demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību stiprināšanā ir iedvesmas avots katram Satversmes tiesas tiesnesim un darbiniekam. Neatkarības deklarācijas līdzautors, […]

27.11.2023.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā par iebraukšanas maksas Jūrmalā paaugstināšanu

Šodien Satversmes tiesa rīkoja preses konferenci, kurā informēja par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina. Preses konferences ieraksts pieejams Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: https://youtube.com/live/8inLY9uSKVo?feature=share Preses relīze par spriedumu Saistītā lieta: 2022-16-05

27.11.2023.

Noteikumi par iebraukšanas maksas Jūrmalā paaugstināšanu ir apturēti nepamatoti

Satversmes tiesa atzina, ka nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā likmei jābūt sabalansētai ar sabiedrības spēju šo nodevu samaksāt. Pretējā gadījumā iebraukšana īpaša režīma zonā būtu pieejama vienīgi nelielai, turīgajai sabiedrības daļai. Ministra rīkojumā nebija ietverti argumenti tam, ka nodevas likme triju euro apmērā, to piemērojot visu gadu, būtu acīmredzami nesamērīga.  Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dome […]

23.11.2023.

Satversmes tiesa 27. novembrī pasludinās nolēmumu lietā par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā

Pirmdien, 27. novembrī, plkst. 11.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā. Nolēmuma pasludināšanu būs iespējams vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: Savukārt plkst. 12.45 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Preses konference notiks Satversmes tiesā, Rīgā, […]

22.11.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par ūdeļu ievešanas aizliegumu Latvijas teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas dēļ

Šodien, 22. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-28-03 “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzējas ir komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir ūdeļu ievešana un audzēšana, ūdeļu kažokādu ieguve, apstrāde un eksportēšana. Ministru kabinets […]

22.11.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par normu, kas paredz sešus gadus vecu bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības skolās tikai brīvu vietu gadījumā

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 19. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma noteic, ka iestāde 1. klases pretendentu sarakstā brīvu vietu gadījumā var iekļaut […]

15.11.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par normu, kas neparedz aizstāvim tiesības parakstīt sūdzību tiesai administratīvā pārkāpuma lietā

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam”. Apstrīdētā norma noteic, ka tiesai adresētu sūdzību par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paraksta iesniedzējs. Ja sūdzību iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu iesniegt sūdzību. No pieteikuma un […]

10.11.2023.

Satversmes tiesa izsludina konkursu remontstrādnieka amatam

Galvenie amata pienākumi: Prasības pretendentam: Piedāvājam: Amata pretendentam jāiesniedz CV un pieteikuma vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana. CV, pieteikuma vēstule un rekomendācijas vēstules nosūtāmas uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv vai iesniedzamas Satversmes tiesas Kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 24. novembris. Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar Satversmes tiesas personāla speciālisti Dainu Andrejevu […]

09.11.2023.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Plkst. 13.00 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu lietā par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina. Preses konference notiks Satversmes tiesā, Rīgā, Jura Alunāna iela 1. Preses konferenci varēs vērot arī tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube […]

09.11.2023.

Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reforma atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu par atbilstošu Satversmes 1. pantam un 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam, uzsverot, ka lielo Latvijas ostu attīstības mērķi ir pakārtoti valsts kopējam labumam un likumdevējam ir rīcības brīvība izvēlēties ostu pārvaldības modeli. Satversmes tiesā pēc 13. Saeimas divdesmit divu deputātu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikuma tika izskatīta […]

09.11.2023.

VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Šodien, 9. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu. Nolēmuma pasludināšanu būs iespējams vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: Plkst. 13.00 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina. […]

08.11.2023.

Nolēmums lietā par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19 tiks pasludināts 7. decembrī plkst. 11.00

Ceturtdien, 7. decembrī plkst. 11.00, Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2022-20-01 “Par likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 101. panta pirmajai daļai”. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot […]

08.11.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19

Šodien, 8. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-20-01 “Par likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 101. panta pirmajai daļai”. Satversmes tiesas sēde lietā Nr. 2022-20-01 notiks Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, […]