tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

01.12.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas noteic Kamenkas ezeram publisku ūdeņu statusu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 30. novembrī ierosināja lietu “Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) “Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētā norma Civillikuma 1102. pants noteic, ka pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti. Savukārt Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) […]

01.12.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs starptautiskā konferencē runā par stipru un neatkarīgu tiesu varu

Pirmdien, 30. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs attālināti piedalījās Nīderlandes Karalistes (turpmāk – Nīderlande) Ārlietu ministrijas un Nīderlandes vēstniecību Eiropā organizētā starptautiskā konferencē par tiesiskumu un vārda brīvību Eiropā, un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz šīm vērtībām. Artūrs Kučs savā priekšlasījumā par tiesiskuma situāciju Latvijā izcēla nepieciešamību stiprināt tiesu varas neatkarību. “Draudi tiesu varas neatkarībai […]

27.11.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova cilvēktiesību konferencē runā par cilvēka vērtību un cieņu pilsoniskajā sabiedrībā

Šodien, 27. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova attālināti piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas un Ārlietu ministrijas gadskārtējā konferencē par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. Sanita Osipova savā priekšlasījumā runāja par vairākām šogad Satversmes tiesā izskatītām lietām, kas atklāj cilvēka cieņas konceptu un dažādos aspektos skar cilvēka pamattiesību ievērošanu. “Demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēku pamattiesības nedrīkst būt ierobežotas ar mērķi […]

24.11.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsver nepieciešamību veidot iekļaujošu sabiedrību

Pirmdien, 23. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza interviju Latvijas Radio 1 (LR1) raidījumā “Krustpunktā”, kurā runāja par diviem informatīvajā telpā plaši apspriestiem Satversmes tiesas spriedumiem (lietā Nr. 2019-33-01 un lietā Nr. 2019- 29-01), tiesas neatkarību, kā arī par ievērojamo pieteikumu un lietu skaita pieaugumu, un citām tiesas aktualitātēm. Satversmes tiesas priekšsēdētāja atbildēja uz jautājumiem sakarā ar  tiesas spriedumu […]

20.11.2020.

Satversmes tiesas tiesneši stiprina dialogu ar ārvalstu diplomātiem Latvijā

Ceturtdien, 19. novembrī, Satversmes tiesas tiesneši attālināti tikās ar ārvalstu diplomātiskajiem pārstāvjiem Latvijā (turpmāk – diplomātiskais korpuss). Šāda tikšanās notika otro reizi. Šī tradīcija tika aizsākta pagājušā gada maijā, kad diplomātiskā korpusa pārstāvji apmeklēja Satversmes tiesu un klātienē tikās ar tiesnešiem, lai apspriestu konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā. Atklājot tikšanos, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova pauda gandarījumu par […]

19.11.2020.

Normas, kas paredz vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta izmaksas ilgumu priekšlaikus dzimuša bērna vecākiem, atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam

Satversmes tiesa 2020. gada 19. novembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā „Par likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkta un Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta 1.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkts paredz, ka par vienu un to pašu bērnu […]

Click to Hide Advanced Floating Content