Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

29.09.2023.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesas sēžu sekretāra amatam (līgums uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi: Prasības pretendentam: Piedāvājam: Amata pretendentam jāiesniedz CV un pieteikuma vēstule. Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana. CV, pieteikuma vēstule un rekomendācijas vēstules nosūtāmas uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv vai iesniedzamas Satversmes tiesas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 16. oktobris. Uzziņas par konkursu pieejamas, sazinoties ar personāla speciālisti Dainu Andrejevu (29863336, […]

29.09.2023.

Satversmes tiesa aptur tiesvedību lietā par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesa 2023. gada 27. septembra rīcības sēdē secināja, ka lietas Nr. 2023‑13‑01 “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās un septītās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam” iznākumu ietekmēs Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā sniegtās atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2022-32-01 ”Par Kriminālprocesa likuma 124. panta […]

29.09.2023.

Satversmes tiesa 5. oktobrī pasludinās nolēmumu lietā par minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

Ceturtdien, 5. oktobrī, plkst. 12.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu. Nolēmuma pasludināšanu būs iespējams vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: Savukārt plkst. 14.30 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tiesnese Jautrīte […]

21.09.2023.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpilde veido Eiropas kopīgo identitāti

Šā gada 21. septembrī Satversmes tiesa un Augstākā tiesa Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros rīkoja starptautisku konferenci “Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildē” ar mērķi stiprināt Eiropas tiesu savstarpējo dialogu un kopīgās vērtības Eiropas tiesiskajā telpā. Konferences galvenā tēma bija tiesiskuma stiprināšana, kas ir viens no mērķiem, ko Latvija ir izvirzījusi […]

21.09.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas un Augstākās tiesas rīkotā starptautiskā konference par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi

Šodien plkst. 9.30, Satversmes tiesa un Augstākā tiesa organizē starptautisku konferenci “Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildē” ar mērķi stiprināt Eiropas tiesu savstarpējo dialogu un kopīgās vērtības Eiropas tiesiskajā telpā. Konferences tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas un Augstākās tiesas sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Konferences tiešraide latviešu valodā: Tiešraides pieejamas arī latviešu, angļu un […]

21.09.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 11. oktobrī turpinās izskatīt lietu par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Trešdien, 11. oktobrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta […]

20.09.2023.

Satversmes tiesas un Augstākās tiesas rīkotā starptautiskā konference par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi tiešraidē 21. septembrī plkst. 9.30

Rīt, 21. septembrī plkst. 9.30, Satversmes tiesa un Augstākā tiesa organizē starptautisku konferenci “Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildē” ar mērķi stiprināt Eiropas tiesu savstarpējo dialogu un kopīgās vērtības Eiropas tiesiskajā telpā. Konferences tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas un Augstākās tiesas sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Konferences tiešraide būs pieejama 21. septembrī no plkst. 9:30 […]

20.09.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Trešdien, 20. septembrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta […]

19.09.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas aizliedz karavīram darboties politiskās partijās

Šodien, 19. septembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-33-01 „Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam”. Lieta ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ir profesionālā dienesta karavīrs, kas vēlas iestāties konkrētā politiskajā partijā. Taču apstrīdēto normu dēļ pieteikuma iesniedzējs […]

14.09.2023.

Satversmes tiesa un Augstākā tiesa rīko starptautisku konferenci par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi

Šā gada 21. septembrī Satversmes tiesa un Augstākā tiesa organizē starptautisku konferenci “Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildē” ar mērķi stiprināt Eiropas tiesu savstarpējo dialogu un kopīgās vērtības Eiropas tiesiskajā telpā. Konference notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros. Konferences galvenā tēma ir tiesiskuma stiprināšana, kas vienlaikus ir viens no mērķiem, ko […]

14.09.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 20. septembrī turpinās izskatīt lietu par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Trešdien, 20. septembrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta […]

13.09.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 13. septembrī sāks izskatīt lietu par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Trešdien, 13. septembrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta […]

12.09.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par ministra rīkojumu, ar kuru apturēta grozījumu darbība saistošajos noteikumos par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā

Šodien, 12. septembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-16-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 16. decembra rīkojuma Nr. 1 2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma […]

08.09.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 13. septembrī sāks izskatīt lietu par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu

Trešdien, 13. septembrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta […]

06.09.2023.

Nolēmums lietā par normām, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu, tiks pasludināts 5. oktobrī plkst. 12.00

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst. 12.00, Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Ikviens […]