tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

08.03.2021.

Satversmes tiesa 12. martā pasludinās nolēmumu lietā par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

Piektdien, 12. martā, plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, […]

08.03.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas noteica pārrēķina apmēru, ko enerģijas lietotājs maksā dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 5. martā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 88.2. apakšpunkta un 89. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 24. janvārim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam, kā arī Enerģētikas likuma […]

08.03.2021.

Norma, kas paredz pārejas periodu nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma pieprasīšanai, neatbilst Satversmes 1. pantam un 92. panta trešajam teikumam

Satversmes tiesa 2021. gada 5. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-30-01 “Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma (turpmāk – Atlīdzināšanas likums) pārejas noteikumu 2. punkts (turpmāk […]

04.03.2021.

Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu organizēs publisku vebināru par ES tiesībām

Ceturtdien, 11. martā, Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) organizēs vebināru par tēmu “Konstitucionālās tiesas loma, vērtējot likumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām”. Vebināra norise latviešu un angļu valodā tiks translēta tiešraidē Satversmes tiesas YouTube kanālā. Vebinārā tiks apspriests, kā visefektīvāk Satversmes tiesai un Augstākajai tiesai nodrošināt pieteikumu iesniedzēju tiesību […]

26.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneses sniegs priekšlasījumus LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Piektdien, 26. februārī, attālināti notiks Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu sekcijas sēde “Tiesību teorijas un vēstures zinātņu gadsimts Latvijas tiesiskajā sistēmā” (turpmāk – sekcijas sēde). Šo sekcijas sēdi atklās un priekšlasījumu par personas brīvību un atbildību sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof., Dr.iur. Sanita Osipova. Priekšlasījumu par nacionālās tiesību avotu doktrīnas attīstību […]

24.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneši attālināti piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresā

No 24.  līdz 25. februārim attālināti norisinās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongress (turpmāk – kongress). Tā pirmajā dienā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalīsies Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences priekšsēdētāju sanāksmē. Otrajā dienā Satversmes tiesas tiesneši un citu Eiropas Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēs par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un […]

22.02.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētājs attālināti tiekas ar Valsts prezidentu

Avots: Valsts prezidenta kanceleja. Preses relīze pieejama šeit. Šodien, 22. februārī, Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē apspriedās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, dialogā apmainoties viedokļiem par konstitucionālo orgānu darbību krīzē, kā arī par svarīgiem ilgtermiņa jautājumiem tiesiskas valsts stiprināšanā. E. Levits, S. Osipova un A. Strupišs uzsvēra pārdomātas […]

Click to Hide Advanced Floating Content