2007–2017

08.12.2017.
Satversmes tiesas ikgadējā starptautiskā konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”. Konference tika organizēta sadarbībā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un Saeimas Juridisko komisiju Saeimā. Konferencē piedalījās arī Francijas Valsts padomes, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas delegācijas.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].
Foto.

07.12.2017.
Beļģijas un Čehijas konstitucionālo tiesu delegāciju vizīte Satversmes tiesas trīspusējās sadarbības ietvaros.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].
Foto.

06.12.2017.
Satversmes tiesas un Saeimas organizētā starptautiskā diskusija “Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšana”. Diskusijā piedalījās arī Francijas Valsts padomes delegācija.
Preses relīze.
Foto.

19.10.2017.– 21.10.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales dalība XXII Erevānas starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo konfliktu pārvarēšanā”.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

02.10.2017.
Satversmes tiesas delegācijas vizīte Slovēnijas Konstitucionālajā tiesā Ļubļanā, Slovēnijā. Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles tikšanās ar Slovēnijas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāju Milanu Brglezu Ļubļanā, Slovēnijā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].
Foto.

13.09.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas, Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales tikšanās ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegāciju Satversmes tiesā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

11.09.2017.
Satversmes tiesas delegācijas tikšanās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Einaru Semani Latvijas vēstniecībā Viļņā, Lietuvā.
Foto.

11.09.2017.–14.09.2017.
Satversmes tiesas delegācijas dalība Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresā Viļņā, Lietuvā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

19.07.2017.– 20.07.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas dalība starptautiskā simpozijā “Juridiskais atbalsts ģimenes tiesībās: par maz vai par daudz” Belostokas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Polijā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valoda].

28.06.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieces Lailas Jurcēnas dalība Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valoda].

19.06.2017.–30.06.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles dalība, prezentējot pamatreferātu Ēksanprovansas un Marseļas Universitātes (AixMarseille Université) Tiesību un politikas zinātņu fakultātes organizētajā vasaras skolā.
Preses relīze.

08.06.2017.–09.06.2017.
Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un tiesas pārstāvju vizīte Satversmes tiesā. Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference “Likumu kvalitātes izvērtēšana konstitucionālās tiesas nolēmumos: vērtēšanas kritēriji un principi”.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].
Preses relīze [angļu valoda].

01.06.2017.
Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča dalība Konstances Universitātes organizētajā konferencē Konstancē, Vācijā, par Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem.
Preses relīze.

01.06.2017.
Satversmes tiesas tiesnešu Alda Laviņa un Gunāra Kusiņa dalība starptautiskā konferencē Kijevā, Ukrainā. Konferenci organizēja Baltijas un Baltijas jūras reģiona valstu konstitucionālo tiesu tiesnešu biedrība (BBCJ).
Preses relīze.

01.06.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Miroslavu Koseku (Miroslav  Kosek) Satversmes tiesā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

25.05.2017.
Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa dalība biedrības “Societas Iuris Publici Europaei” (SIPE) ikgadējā kongresā Milānā, Itālijā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

23.05.2017.
Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas dalība Rumānijas Konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltītajā konferencē “Konstitucionālisma ceturtdaļgadsimts” Bukarestē, Rumānijā.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].
Foto.

16.05.2017.
Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Uzbekistānas Republikas parlamenta Olij Mažlis Senāta priekšsēdētāju V.  E.  Nigmatillu  Juldaševu (Nigmatilla Yuldashev) un viņa vadīto delegāciju.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

28.04.2017.
Satversmes tiesas tiesneses Inetas Ziemeles dalība Eiropas Padomes un Kipras Augstākās tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē “Tiesības uz vārda brīvību interneta vidē”.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

04.04.2017.
Satversmes tiesā viesojas tiesību zinātņu studenti no Hannoveres, Vācijas.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

03.04.2017.
Satversmes tiesā viesojas delegācija no Turkmenistānas Republikas.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

26.-28.03.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās tiesnešu sanāksmē Luksemburgā.
Preses relīze.

16.03.2017.
Satversmes tiesā viesojas delegācija no Kirgizstānas Republikas.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

02.-04.03.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale piedalās starptautiskā konferencē Moldovā, Kišiņevā “Konstitucionālās kontroles evolūcija Eiropā: tendences un izaicinājumi”.
Preses relīze.

27.01.2017.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš apmeklē Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizēto semināru “Neizraidīšanas princips kā starptautisko tiesību princips un tiesu varas loma tā īstenošanā” Strasbūrā, Francijā.
Preses relīze.

01.12.2016.
Satversmes tiesu apmeklē Francijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Odile Supizona (Odile Soupison).
Preses relīze.

25.11.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Lietuvas tiesu sistēmas 98. gadadienas svinībām veltītajā konferencē Šauļos, Lietuvā.
Preses relīze.
Runa.

24.-26.10.2016.
Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās, darba tēma “Konstitucionālo tiesu sadarbība ar Eiropas Savienības Tiesu” Brno, Čehijā.
Preses relīze.
Runa [angļu valodā].

17.10.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Polijas Konstitucionālā tribunāla 30 gadu jubilejai, kā arī Polijas Konstitūcijas gadadienai veltītajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālā tiesa kā konstitucionālo vērtību sargs” Gdaņskā, Polijā.
Preses relīze.
Runa [angļu valodā].

14.10.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Rēgensburgas Universitātes organizētajā starptautiskajā kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un politika” Rēgensburgā, Vācijā.
Preses relīze.
Runa.

07.-08.10.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis un tiesnese Sanita Osipova piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas 20. gadadienai veltītajā konferencē.
Runa.

29.09.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Baltijas valstu tiesnešu asociācijas konferencē “Baltijas konstitucionālo tiesu nolēmumi tiesu varas jomā un šo nolēmumu izpildes prakse” Tartu, Igaunijā.
Preses relīze.
Runa.

20.09.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās Bulgārijas Konstitucionālās tiesas 25. gadu jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē “Pamattiesību aizsardzība un nacionālā drošība mūsdienu pasaulē. Konstitucionālo tiesu loma” Sofijā, Bulgārijā.
Preses relīze.
Runa.

14.09.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu juridisko un ekonomisko attiecību forumā.
Preses relīze.

10.09.2016.
Satversmes tiesu apmeklē un ar Satversmes tiesas tiesnešiem tiekas Francijas Valsts padomes viceprezidents Žan Marku Sovē (Jean Marc Souve).
Preses relīze.

08.–10.09.2016.
Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas ikgadējā starptautiskā konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Rīgas Juridiskās augstskola.
Preses relīze.
Runa [latviešu valodā].

11.-15.07.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš kā lektors piedalās Konstitucionālisma vasaras skolā likumdošanas institūciju un Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbiniekiem, kā arī advokātiem un juristiem, Isikulā, Kirgizstānā.
Preses relīze.

29.06.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis piedalās Baltijas un Melnās jūras valstu konstitucionālo tiesu asociācijas kongresā “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas vērtību aizsardzībā”, Kišiņevā, Moldovā.
Preses relīze.
Runa.

27.06.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš Satversmes tiesā tiekas ar Amerikas Savienoto Valstu vēstnieci Latvijas Republikā Nensiju Bikofu Petitu (Nancy Bikoff Pettit).
Preses relīze.

07.06.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālās kontroles orgānu nozīme varas dalīšanas principa ievērošanā”.
Preses relīze.
Runa.

26.–27.05.2016.
Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”, kuru organizē Satversmes tiesas un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
Preses relīze.
Runa.

31.05.-01.06.2016.
Satversmes tiesas darbinieki piedalās Rumānijas Konstitucionālā tiesa rīkotajā starptautiskajā konferencē “Juridisko darbinieku loma konstitucionālo tiesu darbā”.
Preses relīze.

18.05.2016.
Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Francijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Spānijas, Slovēnijas, Rumānijas, Somijas un Portugāles.
Preses relīze.

17.05.2016.
Satversmes tiesu apmeklē Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši Viktors Marinčenko, Bogdans Pošva un Anatolijs Jemecs.
Preses relīze.

16.03.2016.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās starptautiskajā konferencē „Tiesu varas reformas: aktuālā situācija un attīstības tendences” Kijevā, Ukrainā.
Preses relīze.
Runa.

18.12.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē, kas veltīta konstitucionālās sūdzības institūta ieviešanai Ukrainā.
Preses relīze.

15.12.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās starptautiskajā konferencē „Lietuvas un citu valstu tiesas: kā iegūt un noturēt sabiedrības uzticēšanos?” Lietuvā, Viļņā.
Preses relīze.

9.–10.12.2015.
Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).
Preses relīze.

04.11.2015.
Satversmes tiesu apmeklē Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žalims (Dainius Žalimas) un tiesas kanclere Indrida Daneliene (Ingrida Danėlienė).
Preses relīze.

02.11.2015.
Satversmes tiesu iepazīšanās vizītē apmeklē Itālijas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci), kas ir akreditēts šā gada 16. oktobrī. Vēstnieks tiekas ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu.
Preses relīze.

07.10.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālo tiesu loma tiesu varas neatkarības stiprināšanā: doktrīna un mūsdienu izaicinājumi” Erevānā, Armēnijā.
Preses relīze.
Runa [angļu valodā].

29.09.2015.
Satversmes tiesu apmeklē Lejassaksijas federālās zemes Landtāga Tieslietu un konstitucionālo jautājumu komisijas delegācija.
Preses relīze.

23.09.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālās tiesas mijiedarbība ar citiem valsts varas orgāniem”, ko organizē Moldovas Konstitucionālā tiesa sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisiju) un Vācijas Fondu starptautiskai sadarbībai tiesību jautājumos. Konference veltīta Moldovas Konstitucionālās tiesas 20. gadadienai.
Preses relīze.
Runa [angļu valodā].

23.09.2015.
Satversmes tiesu apmeklē Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Rolfs Šute.
Preses relīze.

10.-11.09.2015.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences 17. kongresa sagatavošanas sanāksmē un Gruzijas Konstitucionālās tiesas rīkotajā konferencē „Starptautisko līgumu piemērošana konstitucionālajā tiesvedībā: izaicinājums dialogam”, Batumi, Gruzijā.
Preses relīze.

28.-29.08.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās zinātniski praktiskā konferencē “Konstitūcija: tautas vienotība, stabilitāte, uzplaukums”, Kazahstānā, Astanā. 2015. gadā Konferenci organizē Kazahstānas Republikas Konstitucionālā padome sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisiju). Konference veltīta Kazahstānas Republikas konstitūcijas 20. gadadienai.
Preses relīze.

16.08.2015.
Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele piedalās Luksemburgas Maksa Planka Institūta organizētajā Starptautisko tiesību un strīdu atrisināšanas departamenta atvēršanas konferencē par tēmu “Starptautiskās tiesības un prāvas”.
Preses relīze.

04.-06.08.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir vizītē Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā. Vizīte notiek Satversmes tiesas un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas sadarbības ietvaros.
Preses relīze.

17.-19.06.2015.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIV konference “Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci” (Plateļos, Lietuvā).
Preses relīze.
Runa [latviešu valodā].

18.-19.05.2015.
Satversmes tiesa rīko mācību semināru, kurā piedalās Moldovas Konstitucionālās tiesas darbinieki.
Preses relīze.

13.–15.05.2015.
Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Nacionālā konstitucionālā identitāte un Eiropas kopējās vērtības. Nacionālās Konstitucionālās tiesas un globālā pārvaldība”.
Preses relīze.

19.03.2015.
Satversmes tiesā ieradās Eiropas Parlamenta Konstitucionālo lietu komitejas (AFCO) delegācija.
Preses relīze.

29.-30.01.2015.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) rīkotajā seminārā „Subsidiaritāte: monētas divas puses”.
Preses relīze.

19.-21.11.2014.
Satversmes tiesa no šā gada 19. novembra līdz 21. novembrim rīkoja mācību semināru, kurā piedalījās Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbinieki, kā arī ANO Attīstības programmas pārstāvji.
Preses relīze.

16.-18.11.2014.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis un tiesnesis Gunārs Kusiņš piedalās Eiropas Savienības Tiesas rīkotajā tiesnešu konferencē Luksemburgā.
Preses relīze.

23.-25.10.2014.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās starptautiskajā konferencē „Cilvēka cieņas konstitucionālais statuss” Erevānā, Armēnijā.
Preses relīze.
Runa [angļu valodā].

28.09.–01.10.2014.
Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences III Kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un sociālā integrācija” Seulā, Dienvidkorejā.

08.09.2014.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālās justīcijas tiesiskuma aizsardzībā”, Moldovā, Kišiņevā, kas rīkota par godu Moldovas Republikas Konstitūcijas 20. gadadienai.
Preses relīze.
Runa.

14.07.2014.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš apmeklē Ukrainas Konstitucionālo tiesu Kijevā, Ukrainā.
Preses relīze.

04.–06.06.2014.
Satversmes tiesa rīko Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIII konference “Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā” Rīgā, Latvijā.
Preses relīze.

10.–15.05.2014.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI Kongresā “Eiropas Konstitucionālo tiesu sadarbība – esošā situācija un nākotnes perspektīvas” (Vīnē, Austrijā).
Preses relīze.

30.01.2014.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) organizētajā seminārā „Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izpilde”.
Preses relīze.

21.-22.11.2013.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas Komisijas organizētajā starptautiskajā konferencē „Tiesas loma Eiropas Savienībā” Briselē, Beļģijā.
Preses relīze.

26.09.2013.
Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
Runa [latviešu valodā].

05.09.2013.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un tiesnesis Uldis Ķinis piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālo tiesību attīstības tendences: nacionālo un starptautisko tiesību mijiedarbība” Viļņā, Lietuvā.
Preses relīze.

21.-22.06.2013.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālas jurisdikcijas institūciju veiktā cilvēktiesību un pilsoņu tiesību aizsardzība pašreizējā kontekstā” Jaltā, Ukrainā. Konference ir veltīta Ukrainas Konstitūcijas pieņemšanas 17. gadskārtai.
Preses relīze.

05.–07.06.2013.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XII konference “Pilsonības konstitucionālā doktrīna” (Kauņā, Lietuvā).

30.05.-01.06.2013.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir vizītē Melnkalnes Konstitucionālajā tiesā Podgoricā, Melnkalnē.
Preses relīze.

25.01.2013.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajā seminārā „Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību Konvencijas piemērošana ekonomiskās krīzes laikā” Strasbūrā, Francijā.
Preses relīze.

04.12.2012.
Satversmes tiesu apmeklē Tadžikistānas Konstitucionālās tiesas tiesneši.
Preses relīze.

03.-04.12.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās tiesnešu forumā, kas rīkots par godu Eiropas Savienības Tiesas 60. gadadienai.
Preses relīze.

25.10.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietniece Aija Branta piedalās starptautiskajā konferencē „Eiropas konstitucionālā mantojuma standarti”, kas veltīta Lietuvas Republikas Konstitūcijas 20. gadadienai.
Preses relīze.

05.-06.10.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālo tiesu un citu institūciju sadarbība konstitucionālo tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanā” Diližanā, Armēnijā.
Preses relīze.
Runa [krievu valodā].

10.-12.09.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences 16. kongresa sagatavošanas sanāksmē Vīnē, Austrijā.
Preses relīze.

05.–07.09.2012.
Satversmes tiesa organizē Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XI konferenci “Konstitucionālā kontrole valsts finanšu jomā” Jūrmalā, Latvijā.

29.-31.08.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē “Konstitūcija kā sabiedrības un valsts sociālās modernizācijas pamats”, kas rīkota par godu Kazahstānas Konstitūcijas dienai un notiek Astanā, Kazahstānā.
Preses relīze.

06.07.2012.
Gunārs Kūtris apbalvots ar Lietuvas Republikas ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” komandiera krustu par nopelniem Lietuvas Republikas labā un Lietuvas vārda atpazīstamības veicināšanu pasaulē, par ilglaicīgu Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo tiesu sadarbības atbalstīšanu, par konstitucionālo vērtību veicināšanu.
Preses relīze.

25.-27.04.2012.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietniece Aija Branta piedalās starptautiskā konferencē, kas veltīta Turcijas Konstitucionālās tiesas 50. gadadienai, Ankarā, Turcijā.
Preses relīze.

27.-29.10.2011.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē „Konstitucionālā kontrole: doktrīna un prakse”, kas veltīta Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas 20. gadadienai.
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

29.–30.09.2011.
Satversmes tiesas 15. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
Preses relīze.
Preses relīze [angļu valodā].

26.10.2011.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskā konferencē „Konstitucionālā kontrole: doktrīna un prakse”, kas veltīta Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas 20. gadadienai, Maskavā, Krievijā.
Preses relīze.

05.10.2011.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Erevānas XVI Starptautiskajā konferencē “Konstitucionālās tiesas spriedumu tiesiskās sekas konstitucionālisma stiprināšanā valstī”, ko organizē Armēnijas Konstitucionālā tiesa, Diližanā, Armēnijā.
Runa [krievu valodā].

07.–09.09.2011.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu X konference “Vēlēšanu tiesību problēmas konstitucionālajā tiesvedībā” Klaipēdā, Lietuvā.

23.-25.05.2011.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XV Kongresā “Konstitucionālās kontroles orgānu funkcijas un attiecības ar citiem valsts varas orgāniem” Bukarestē, Rumānijā.
Preses relīze.

21.04.2011.
Satversmes tiesā vizītē ierodas un ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem tiekas Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele.
Preses relīze.

17.03.2011.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu tiesnešu pilnvaru termiņa beigām un jaunievēlēto tiesnešu amatā stāšanās brīdim Viļņā, Lietuvā.
Preses relīze.

14.–20.01.2011.
Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences II Kongresā “Varas dalīšana un konstitucionālās kontroles orgānu neatkarība” Riodežaneiro, Brazīlijā.

14.-16.10.2010.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 15. kongresa sagatavošanas sanāksmē Bukarestē, Rumānijā.
Preses relīze.

01.-03.10.2010.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē “Starptautiskā pieredze attiecībā uz konstitucionālo tiesu un parlamentu mijiedarbību konstitūcijas virsvadības nodrošināšanā”, Erevānā, Armēnijā.
Preses relīze.

08.–10.09.2010.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IX konference “Tiesiskās paļāvības princips konstitucionālās tiesas praksē” (Daugavpilī, Latvijā).

27.-28.08.2010.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās zinātniski praktiskajā konferencē „Konstitūcija – valsts demokrātiskās attīstības pamats” Astanā, Kazahstānā.
Preses relīze.

23.02.2010.
Satversmes tiesā viesojas Čehijas parlamenta Konstitucionālo un juridisko lietu komisijas vadītājs Mareks Benda (Marek Benda) un komisijas deputāti Stanislavs Kršečeks (Stanislav Křeček), Jeronīms Tejcs (Jeroným Tejc) un Daniels Rovans (Daniel Rovan).
Preses relīze.

14.01.2010.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Igaunijas Augstākās tiesas 90 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā Tartu, Igaunijā.
Preses relīze.

20.-21.11.2009.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās XII konstitucionālo tiesību forumā “Konstitūcija darbībā: īpašuma tiesības un uzņēmējdarbības brīvība” Sanktpēterburgā, Krievijā.
Preses relīze.

06.11.2009.
Satversmes tiesa sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) organizē starptautisko konferenci “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”.

05.11.2009.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kā arī tiesnesis Kaspars Balodis tikas ar profesoru, bijušo ilggadējo Saksijas brīvvalsts ministru prezidentu Kurtu Bīdenkopfu.
Preses relīze.

09.-10.10.2009.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas komisijas “Demokrātija caur tiesībām” jeb Venēcijas Komisijas 80.plenārsēdē, Venēcijā, Itālijā.
Preses relīze.

02.–04.09.2009.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VIII konference “Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas jurisprudencē” Druskinikos, Lietuvā.

22.-23.07.2009.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās starptautiskajā konferencē “Fundamentālās konstitucionālās vērtības kā demokrātijas stabilitātes faktors” Kišiņevā, Moldovā.
Preses relīze.

10.-12.06.2009.
Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”.
Preses relīze.

22.04.2009.
Satversmes tiesā viesojas Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācija.
Preses relīze.

14.–16.04.2009.
Satversmes tiesa organizē Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāja Žana Pola Kostas, tiesneses Inetas Ziemeles un Tiesas sekretariāta vadītāja vietnieka Maikla O’Boila vizīti Latvijas Republikā.
Preses relīze.

02.04.2009.
Satversmes tiesā viesojas Ukrainas prezidenta sekretariāta un Ukrainas valdības pārstāvji.
Preses relīze.

30.-31.03.2009.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Eiropas Kopienu tiesas rīkotajā simpozijā “Diskusija par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību”.
Preses relīze.

04.02.2009.
Satversmes tiesā viesojas Baltkrievijas tieslietu sistēmas delegācija, kuras sastāvā ir Baltkrievijas Konstitucionālās tiesas, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas, Likumdošanas un pētniecības centra pārstāvji, kā arī tieslietu eksperti un augstskolu pasniedzēji.
Preses relīze.

21.–27.01.2009.
Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences I Kongresā “Konstitucionālās justīcijas ietekme uz sabiedrību un vispasaules tiesu prakses attīstība cilvēktiesību jomā” Keiptaunā, Dienvidāfrikā.

02.11.2008.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās konferencē par godu Francijas Konstitucionālās padomes 50 gadu jubilejai Parīzē, Francijā.
Preses relīze.

24.10.2008.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Lietuvas Republikas konstitūcijas dienas svinībās.
Preses relīze.

01.-05.10.2008.
Satversmes tiesas vizīte Armēnijas Konstitucionālajā tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”, Erevāna, Armēnija.
Preses relīze.

14.-15.07.2008.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Azerbaidžānas Republikas Konstitucionālās tiesas rīkotajā konferencē “Tiesas lēmumu izpilde kā galvenais priekšnoteikums konstitucionālās justīcijas īstenošanā” Baku, Azerbaidžānā.
Preses relīze.

12.-13.05.2008.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās Amerikas Tiesu advokātu padomes rīkotajā konferencē Lisabonā, Portugālē.
Preses relīze.

03.-05.2008.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV Kongresā “Tiesiskā regulējuma trūkumi: problēmas un risinājumi konstitucionālo tiesu praksē” Viļņā, Lietuvā.
Preses relīze.

20.03.2008.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris piedalās svinīgajā pasākumā par godu trīs Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu, tajā skaitā, Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Egidija Kūra pilnvaru termiņa beigām un trīs jauno tiesnešu stāšanai amatā, Viļņā, Lietuvā.
Preses relīze.

29.09.2007.
Satversmes tiesu vizītē apmeklē Eiropas ombuds P. Nikiforos Diamandouros.
Preses relīze.

23.09.2007.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tiekas ar Slovākijas ģenerālprokuroru Dobroslavu Trnku (Dobroslav Trnka) un citiem Slovākijas prokuroriem.
Preses relīze.

07.09.2007.
Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VII konference “Ultra vires princips konstitucionālās tiesas praksē” Ventspilī, Latvijā.

11.08.2007.
Šodien, 11.augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins un tiesnese Kristīne Krūma tiksies ar septiņiem Turcijas Republikas tiesnešiem.
Preses relīze.

30.07.2007.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tiekas ar Japānas parlamenta deputātiem Kosaburo Nišime un Koičiro Ičimuru.
Preses relīze.

25.04.2007.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tiekas ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Česlovu Juršenu, Seima deputāti Vinci Vaidevuti Margevičieni un citiem Seima delegācijas darbiniekiem.
Preses relīze.