Divpusējā sadarbība

Līdztekus daudzpusējai sadarbībai Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir iesaistīta arī divpusējā sadarbībā ar vairāku valstu tiesām. Šī divpusējā sadarbība noris kā Satversmes tiesas tiesnešu oficiālās vizītes vai mācību braucieni un citu valstu tiesām, kā arī citu valstu tiesu delegāciju vizītes Latvijas Republikas Satversmes tiesā.

2019.gada 7.februārī Helsinkos, Somijā

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Somijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Timo Esko (Timo Esko).

Relīze.


2019.gada 7.-10.janvārī Brno, Čehijā

Satversmes tiesas kancelejas darbinieces pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Čehijas Konstitucionālo tiesu

Relīze


2018.gada 18.decembrī Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Itālijas Republikas  parlamenta delegācija

Relīze


2018.gada 5.oktobrī Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Slovēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija

Relīze


2018.gada 3.-4.jūlijs Karlsūrī, Vācijā

Satversmes tiesas tiesneši viesojās Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā

Relīze


2018.gada 2.jūlijā Karlsūrī, Vācijā

Satversmes tiesas tiesneši viesojās Vācijas Federālajā Augstākajā tiesā

Relīze


2018.gada 20. jūnijā Rīgā, Latvijā 

Satversmes tiesu apmeklēja delegācija no Ķīnas Tautas Republikas

Relīze


2018.gada 22.-23.martā Tartū, Iguanijā

Satversmes tiesas delegācijas tikšanās ar Igaunijas Augstākās tiesas tiesnešiem

Relīze


2018.gada 28.februārī – 2.martā Parīzē, Francijā

Satversmes tiesas tiesnešu oficiālā vizīte Francijā, vizītes laikā tiesneši tiekas ar Francijas Valsts padomes locekļiem, Francijas Konstitucionālās padomes un Kasācijas tiesas tiesnešiem

Relīze


2018.gada 15.janvārī Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs Kobahidze (Irakli Kobakhidze) un viņa vadītā delegācija

Relīze


2017.gada 7.decembrī Rīgā, Latvijā 

Satversmes tiesā trīspusējās sadarbības ietvaros notika Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās

Relīze


2017.gada 2.-4. oktobrī Ļubļana, Slovēnija

Satversmes tiesas delegācija dodas officiālā vizītē uz Slovēnijas Konstitucionālo tiesu

Relīze


2017.gada 8. – 9. jūnijā Rīgā, Latvijā 

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs  “Likumu kvalitātes izvērtēšana konstitucionālās tiesas nolēmumos: vērtēšanas kritēriji un principi”

Relīze


2017.gada 16.maijā Rīgā, Latvjā

Satversmes tiesu officiālā vizītē apmeklē Uzbekistānas  parlamenta Olij Mažlis Senāta priekšsēdētājs V. E. Nigmatilla Juldaševs (Nigmatilla Yuldashev) un viņa vadītā delegācija

Relīze


2016.gada 24.-26.oktobrī Brno, Čehijā

Satversmes tiesas, Čehijas Konstitucionālās tiesas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās “Prejudiciālā jautājuma uzdošana Eiropas Savienības Tiesai: konstitucionālo tiesu prakse un doktrīna”

Relīze


2015.gada 9.-12.decembrī Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās un konference : Pamattiesību ierobežojumu pieļaujamība demokrātiskā valstī”


2015.gada 17.-19.jūnijā Plateļos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs „Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci”

Relīze


2015.gada 13.-15.maijā Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas seminārs ““Nacionālā konstitucionālā identitāte un Eiropas kopējās vērtības. Nacionālās [Konstitucionālās] tiesas un globālā pārvaldība”

Relīze


2014.gada 4.-6.jūnijā Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas esošo un bijušo tiesnešu seminārs “Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā”

Relīze


2013.gada 5.-7. jūnijā Kauņā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Pilsonības konstitucionālā doktrīna”


2012.gada 5.-7. septembrī Jūrmalā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesiskās paļāvības princips Konstitucionālās tiesas praksē”


2011.gada 7.–9.septembrī Klaipēdā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Vēlēšanu tiesību problēmas konstitucionālajā tiesvedībā”


2010.gada 8.–10.septembrī Daugavpilī, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesiskās paļāvības princips Konstitucionālās tiesas praksē”


2009.gada 2.–4.septembrī Druskininkos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas jurisprudencē”


2009. gada 13. jūnijā Rīgā, Latvijā

Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”

Relīze


2008.gada 1.-5.oktobrī Erevānā, Armēnijā

Satversmes tiesas vizīte Armēnijas Konstitucionālajā tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”

Relīze


2007.gada 6.–8.septembrī Ventspilī, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “ULTRA VIRES koncepcija konstitucionālās tiesas praksē”


2006.gada 27.–29.septembrī Dubiņģos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē”


2005.gada 16.–18.jūnijā Bīriņos, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesību pārākums, taisnīgs tiesvedības process un tiesības uz taisnīgu tiesu”


2004.gada 26.–28.maijā Palangā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālo tiesu loma Eiropas Savienības dalības kontekstā”


2002.gada 10.–12.oktobrī Tukumā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā”


2001.gada 4.–6.oktobrī Viļņā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Aktuālie jautājumi Konstitucionālajās tiesās”


2000.gada 22.–23.septembrī Cēsīs, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā”