Divpusējā sadarbība

Līdztekus daudzpusējai sadarbībai Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir iesaistīta arī divpusējā sadarbībā ar vairāku valstu tiesām. Šī divpusējā sadarbība noris kā Satversmes tiesas tiesnešu oficiālās vizītes vai mācību braucieni un citu valstu tiesām, kā arī citu valstu tiesu delegāciju vizītes Latvijas Republikas Satversmes tiesā.


2016.gada 24.-26.oktobrī Brno, Čehijā

Satversmes tiesas, Čehijas Konstitucionālās tiesas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās “Prejudiciālā jautājuma uzdošana Eiropas Savienības Tiesai: konstitucionālo tiesu prakse un doktrīna”

Relīze


2015.gada 9.-12.decembrī Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās un konference : Pamattiesību ierobežojumu pieļaujamība demokrātiskā valstī”


2015.gada 17.-19.jūnijā Plateļos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs „Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci”

Relīze


2015.gada 13.-15.maijā Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas seminārs ““Nacionālā konstitucionālā identitāte un Eiropas kopējās vērtības. Nacionālās [Konstitucionālās] tiesas un globālā pārvaldība”

Relīze


2014.gada 4.-6.jūnijā Rīgā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas esošo un bijušo tiesnešu seminārs “Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā”

Relīze


2013.gada 5.-7. jūnijā Kauņā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Pilsonības konstitucionālā doktrīna”


2012.gada 5.-7. septembrī Jūrmalā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesiskās paļāvības princips Konstitucionālās tiesas praksē”


2011.gada 7.–9.septembrī Klaipēdā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Vēlēšanu tiesību problēmas konstitucionālajā tiesvedībā”


2010.gada 8.–10.septembrī Daugavpilī, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesiskās paļāvības princips Konstitucionālās tiesas praksē”


2009.gada 2.–4.septembrī Druskininkos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas jurisprudencē”


2009. gada 13. jūnijā Rīgā, Latvijā

Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”

Relīze


2008.gada 1.-5.oktobrī Erevānā, Armēnijā

Satversmes tiesas vizīte Armēnijas Konstitucionālajā tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”

Relīze


2007.gada 6.–8.septembrī Ventspilī, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “ULTRA VIRES koncepcija konstitucionālās tiesas praksē”


2006.gada 27.–29.septembrī Dubiņģos, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē”


2005.gada 16.–18.jūnijā Bīriņos, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Tiesību pārākums, taisnīgs tiesvedības process un tiesības uz taisnīgu tiesu”


2004.gada 26.–28.maijā Palangā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālo tiesu loma Eiropas Savienības dalības kontekstā”


2002.gada 10.–12.oktobrī Tukumā, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā”


2001.gada 4.–6.oktobrī Viļņā, Lietuvā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Aktuālie jautājumi Konstitucionālajās tiesās”


2000.gada 22.–23.septembrī Cēsīs, Latvijā

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas seminārs “Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā”