Starptautiskā sadarbība

Vispārīgs apraksts

Satversmes tiesa aizvien uzskatījusi sevi par starptautiskās tiesiskās sistēmas un globālās konstitucionālo tiesu kopienas daļu. Tādēļ Satversmes tiesai ir jo īpaši svarīgi uzturēt gan divpusējus, gan daudzpusējus intensīvus starptautiskus kontaktus ar Eiropas un citām konstitucionālajām tiesām. Regulāra viedokļu un pieredzes apmaiņa ar Eiropas konstitucionālajām tiesām ir īpaša Satversmes tiesas prioritāte. Tāpat Satversmes tiesa cenšas sadarboties …

Vispārīgs apraksts

Satversmes tiesa aizvien uzskatījusi sevi par starptautiskās tiesiskās sistēmas un globālās konstitucionālo tiesu kopienas daļu. Tādēļ Satversmes tiesai ir jo īpaši svarīgi uzturēt gan divpusējus, gan daudzpusējus intensīvus starptautiskus kontaktus ar Eiropas un citām konstitucionālajām tiesām. Regulāra viedokļu un pieredzes apmaiņa ar Eiropas konstitucionālajām tiesām ir īpaša Satversmes tiesas prioritāte. Tāpat Satversmes tiesa cenšas sadarboties …

Divpusējā sadarbība

Līdztekus daudzpusējai sadarbībai Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir iesaistīta arī divpusējā sadarbībā ar vairāku valstu tiesām. Šī divpusējā sadarbība noris kā Satversmes tiesas tiesnešu oficiālās vizītes vai mācību braucieni un citu valstu tiesām, kā arī citu valstu tiesu delegāciju vizītes Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 2019.gada 7.februārī Helsinkos, Somijā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Somijas Augstākās …

Dalība starptautiskās organizācijās

Venēcijas komisija Eiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Tā arī palīdz nodrošināt kopējā konstitucionālā …

Vizītes un konferences

1996-2006 2007-2017 2018 2019