Kolēģijas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu saņemtos pieteikumus izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā.

Rīcības sēdē pilnā tiesas sastāvā pieteikums tiek izskatīts vienīgi gadījumā, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet kāds no kolēģijas locekļiem, motivējot savu viedokli, balso pret šādu kolēģijas nolēmumu.
Kolēģijas uz vienu gadu izveido Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Kolēģiju, kuras sastāvā ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, vada attiecīgi Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Kolēģiju, kuras sastāvā nav ne Satversmes tiesas priekšsēdētāja, ne viņa vietnieka, vada kolēģijas priekšsēdētājs, ko kolēģija ievēlē no sava vidus.

Kolēģijas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās tikai attiecīgās kolēģijas locekļi. Ja nepieciešams, kolēģijas locekļi var uzaicināt sēdē piedalīties pieteikuma iesniedzēju, Satversmes tiesas darbiniekus, kā arī citas personas.

Kopš 2019. gada 9. maija ir šāds Satversmes tiesas kolēģiju sastāvs:

Pirmā kolēģija: Otrā kolēģija:
Ineta Ziemele – kolēģijas priekšsēdētāja
Gunārs Kusiņš
Daiga Rezevska
Sanita Osipova – kolēģijas priekšsēdētāja
Daiga Rezevska
Artūrs Kučs
Trešā kolēģija: Ceturtā kolēģija:
Gunārs Kusiņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Aldis Laviņš
Jānis Neimanis
Aldis Laviņš – kolēģijas priekšsēdētājs
Jānis Neimanis
Artūrs Kučs