Iestādes struktūra

Sheema-2016-darbinieki-LV

* Tiesneša palīgs ir pakļauts konkrētam tiesnesim. Tiesneša palīga amata pienākumu izpildi pārrauga tiesnesis un – savas kompetences ietvaros – Juridiskā departamenta vadītājs.

Informācija par Satversmes tiesas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām: Algu_grupas_pdf