Iestādes struktūra

* Tiesneša palīgs ir pakļauts konkrētam tiesnesim. Tiesneša palīga amata pienākumu izpildi pārrauga tiesnesis un – savas kompetences ietvaros – Juridiskā departamenta vadītājs.

Informācija par Satversmes tiesas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa algu grupām.

Informācija par Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem izmaksāto atlīdzību:

2018.gada janvāris

2018. gada februāris

2018. gada marts

2018. gada aprīlis

2018. gada maijs

2018. gada jūnijs

2018. gada jūlijs

2018. gada augusts