Iestādes struktūra

* Tiesneša palīgs ir pakļauts konkrētam tiesnesim. Tiesneša palīga amata pienākumu izpildi pārrauga tiesnesis un – savas kompetences ietvaros – Juridiskā departamenta vadītājs.

Informācija par Satversmes tiesas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa algu grupām.

Informācija par Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem izmaksāto atlīdzību:

2018.gada janvāris

2018. gada februāris

2018. gada marts

2018. gada aprīlis

2018. gada maijs

2018. gada jūnijs

2018. gada jūlijs

2018. gada augusts

2018. gada septembris

2018. gada oktobris

2018. gada novembris