Grāmatu krātuve

Satversmes tiesā ir specializēta grāmatu krātuve. Tā tiek izmantota zinātniskai pētniecībai, nodrošinot Satversmes tiesas tiesnešus un darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem informācijas resursiem.

Grāmatu krātuvē ir dažādu tiesību nozaru juridiskā literatūra.

Krātuvē ir ap 2300 grāmatu vienību – monogrāfijas, pētnieciskie darbi, konferenču materiāli, spriedumu krājumi.

Ir pieejami arī juridiska rakstura periodiskie izdevumi: žurnāli “Jurista Vārds”, kā arī visi žurnāla “Likums un tiesības” (1999. – 2009.) izdevumi, kuru komplekts uzskatāms par bibliogrāfisku retumu.

Tiesas grāmatu krātuvē glabājas arī ārvalstu konstitucionālo tiesu biļeteni, spriedumu krājumi un vēstneši no Lietuvas, Vācijas Federācijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Dienvidkorejas, Francijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Krievijas Federācijas, Ukrainas un citu valstu konstitucionālajām tiesām.

Kopš 2014. gadā tiesa abonē ārvalstu žurnālu konstitucionālajās tiesībās “International Journal of Constitutional Law” (izdevējs: Oxford Journals) un Vienna Journal on International Constitutional Law (izdevējs: Verlag Österreich).

Papildus juridiskai literatūrai ir pieejama literatūra arī citās zinātņu nozarēs: politikā, vēsturē, ekonomikā, kultūrā un filozofijā.

Krātuvē ir pieejams arī presē publicētās informācijas par Satversmes tiesu apkopojums, kas aptver ziņas kopš tiesas dibināšanas līdz mūsdienām.