tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

14.11.2019.

Norma, kas nosaka izglītības ieguves valodu privātajās izglītības iestādēs, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2019. gada 13. novembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2018-22-01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”. Apstrīdētā norma 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk – Grozījumi Izglītības likumā) 1. panta pirmā daļa: “9. pantā: papildināt pantu ar 1.1 daļu […]

14.11.2019.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs Madonā atklāj ceļojošo izstādi par Satversmi

Trešdien, 13. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tieneša palīdze Eva Vīksna ar izglītojošu priekšlasījumu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un Satversmes tiesu Madonas novada bibliotēkā atklāja skolēnu radošo darbu ceļojošo izstādi “Satversme skolēnu acīm”. Satversmes tiesas pārstāvjus uzņēma Madonas novada bibliotēkas vadītāja Imelda Saulīte. Izstādes atklāšanā piedalījās Madonas novada bibliotēku bibliotekāres. Savā priekšlasījumā Artūrs […]

13.11.2019.

Ierosināta lieta par minimālā ienākumu līmeņa ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2019. gada 13. novembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punkta vārdu “ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2010. gada 30. marta […]

13.11.2019.

15. novembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa rīko preses konferenci saistībā ar spriedumu lietā par izglītības ieguves valodu privātajās izglītības iestādēs

Satversmes tiesa pieņems spriedumu lietā Nr. 2018-22-01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās […]

11.11.2019.

Satversmes tiesā noslēdzies Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un darbinieku pieredzes apmaiņas projekts

No 4. līdz 10. novembrim Satversmes tiesa uzņēma četrus Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) Konstitucionālās tiesas tiesnešus projekta “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta laikā tiesneši Dominika Manole (Domnica MANOLE), Nikolajs Roška (Nicolae ROȘCA), Ļuba  Šova (Liuba ȘOVA) un Sergejs Curkans (Serghei ȚURCAN) ieguva zināšanas par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, par Satversmes tiesas kompetenci un darba organizāciju, […]