tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

23.10.2018.

Satversmes tiesā viesojas Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū

Pirmdien, 22. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Hovertu Janu Kornelisu Beilu de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā, kā arī apsprieda jautājumus, kas saistīti ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā. Ineta Ziemele norādīja, ka par tiesiskuma līmeni valstī var spriest pēc tā, […]

22.10.2018.

Tiesu dialogā – Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši

Piektdien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši, stiprinot tiesu dialogu, sanāca uz tikšanos Rīgas apgabaltiesā, lai diskutētu par aktuālajiem tiesību jautājumiem, īpašu uzmanību veltot pamattiesību horizontālā efekta doktrīnai. Proti, situācijām, kurās tiesas spriešanas procesā tiesnesim nākas vērtēt un “svērt” divu vai vairāku personas pamattiesību “sadursmes”. Tikšanos atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja […]

19.10.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece: Mēs esam kalnā tik augstu, kā nekad iepriekš

Šodien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova ar pirmo priekšlasījumu atklāja sabiedrības vadītāju konferenci “Celtspēja”. Priekšlasījumā viņa runāja par Latvijas valsts ideju un to, kāpēc mums būt lepniem. Priekšlasījuma sākumā Sanita Osipova uzsvēra, ka mēs esam kalnā, tik augstu, kā vēl nekad iepriekš. Tikai to mēs neredzam, jo apkārt cilvēki dzīvo vēl augstākos […]

19.10.2018.

Rīgas domes saistošo noteikumu norma, kas nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis dzīvokļa īpašumos nesadalītās mājās, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2018. gada 18. oktobrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-35-03 “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Saskaņā ar Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunktu (turpmāk – apstrīdētā norma) […]

18.10.2018.

Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka kārtību, atbilstoši kurai miruša pacienta mantinieki var saņemt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, atbilst Satversmei

2018. gada 18. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-33-03 “Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1268) 3.1 punkts: “Pacienta nāves gadījumā atlīdzības prasījuma iesniegumu ir […]

18.10.2018.

Norma, kas nosaka kārtību, kādā izbeidzas nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākums par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilst Satversmei

2018. gada 18. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-04-01 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. pantā noteikta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās un […]

16.10.2018.

Ierosināta lieta par normām, kuras ārvalstī dzīvojoša bērna aizbildnim liedz saņemt valsts sociālo pabalstu par bērna uzturēšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 16. oktobrī ierosināja lietu “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, […]