Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
04.02.2009.

Satversmes tiesā viesosies Baltkrievijas tieslietu sistēmas pārstāvji

Šodien, 4.februārī, Satversmes tiesā ieradīsies Baltkrievijas tieslietu sistēmas delegācija, kuras sastāvā ir Baltkrievijas Konstitucionālās tiesas, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas, Likumdošanas un pētniecības centra pārstāvji, kā arī tieslietu eksperti un augstskolu pasniedzēji. Tikšanās laikā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar Satversmes tiesas darbu un tiesību attīstību. Baltkrievijas tieslietu sistēmas pārstāvju vizīti Latvijā organizē Sabiedriskās politikas centrs […]

04.02.2009.

Satversmei neatbilst Komerclikuma aizliegums statūtos noteikt lielāku balsu skaitu lēmumu pieņemšanai, nekā paredzēts likumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-12-01 „Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Komerclikuma (KCL) 142. panta otrā daļa noteic, ka sabiedrības dibināšanas dokumentu nosacījumi drīkst atšķirties no likuma noteikumiem […]

03.02.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietā attiecībā uz Dekšāres pagastu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-46-0306 „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” pielikuma II sadaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.¹ panta pirmajai un ceturtajai daļai”. Līdzīgi iepriekšējiem […]

03.02.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par vadības līgumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-45-03 „Par Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 „Noteikumi par vadības līgumiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai, sestajai un desmitajai daļai”. Satversmes tiesa secināja, ka strīds lietā vairs nepastāv, jo Ministru kabinets 2008. gada nogalē ir atzinis noteikumus […]

21.01.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu trijās no četrām tiesvedībā esošajām lietām, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu (lieta Nr. 2008-08-0306, lieta Nr. 2008-25-03 un lieta Nr. 2008-44-03). Satversmes tiesā tika saņemts Ministru kabineta lūgums par tiesvedības lūgumu lietās. Taču vairākus pieteikumus iesniegušās pašvaldības un to iedzīvotāji lūguši lietas neizbeigt, lūgumu pamatojot ar to, ka, lai […]

21.01.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu trijās no četrām tiesvedībā esošajām lietām, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu (lieta Nr. 2008-08-0306, lieta Nr. 2008-25-03 un lieta Nr. 2008-44-03). Satversmes tiesā tika saņemts Ministru kabineta lūgums par tiesvedības lūgumu lietās. Taču vairākus pieteikumus iesniegušās pašvaldības un to iedzīvotāji lūguši lietas neizbeigt, lūgumu pamatojot ar to, ka, lai […]

14.01.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām” 1. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz […]

29.12.2008.

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtība atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-37-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 100. un 100.¹ punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Apstrīdētās […]

22.12.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu, kas ievietotas soda izolatorā, tiesībām uz pastaigām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam”. Satversmes 111. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Apstrīdētā norma – Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrā daļa – noteic, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas. Lieta ir ierosināta […]

22.12.2008.

Norma, kas paredz tiesai tiesības nodibināt servitūtus, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-11-01 „Par Civillikuma 1231. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” Apstrīdētā […]