Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
09.06.2009.

Latvijā vizītē ieradīsies Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija

No 10. līdz 12.jūnijam Latvijā oficiālajā vizītē ieradīsies Armēnijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gagiks Arutunjans un tiesnesis H. Danieljans. Vizītes laikā ir paredzēta tikšanās ar Latvijas Republikas prezidentu Valdi Zatleru Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kā arī Saeimas deputātiem un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējiem. Satversmes tiesā tiks organizēts seminārs “Konstitucionālās tiesvedības […]

03.06.2009.

Paternitātes apstrīdēšanas termiņš atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-43-0106 “Par Civillikuma 156.panta otrās daļas vārdu “divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96.pantam un 1975. gada 15. oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam”. Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens […]

28.05.2009.

Satversmei neatbilst norma par naudas līdzekļu „iesaldēšanas” termiņu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-47-01 „Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. panta trešās daļas vārdu „ne vēlāk kā 60 dienu laikā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. pants noteic, ka likumā noteiktās iestādes (kredītiestādes, finanšu […]

22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesnešu algu „iesaldēšanu”

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 83. pants – ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt Satversmes 107. pants cita starp noteic, ka […]

22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesībām uz saraksti

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta. Pieteikuma iesniedzējs – Pāvels […]

19.05.2009.

Norma, kas paredz parakstu notariālo apliecināšanu, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa šodien, 19. maijā, pasludināja spriedumu lietā Nr. 2008-40-01 „Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22. panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Lai varētu īstenot Satversmes 78. pantā (Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu […]

24.04.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-02-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesvedību lietā var izbeigt, ja pasludināts spriedums citā lietā par to pašu prasījuma priekšmetu. Satversmes tiesa šonedēļ […]

23.04.2009.

Satversmei neatbilst ierobežojumi attiecībā uz apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-42-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma paredz, ka apcietinātajai personai ir tiesības uz stundu ilgu tikšanos ne […]

22.04.2009.

Satversmes tiesu apmeklēja Vācijas Federālās Augstākās tiesas pārstāvji

Šodien, 22.aprīlī, Satversmes tiesā vizītē ieradās Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācija. Viņi tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri un tiesnesi Kasparu Balodi, pārrunājot Latvijas tiesību sistēmas iezīmes. Sarunā piedalījās arī Vācijas vēstnieks Latvijā Detlefs Vaigels. Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācijas vizīte Latvijā tika rīkota ar mērķi iepazīt Latvijas tieslietu sistēmu. Vizītes laikā delegācija apmeklēja […]

16.04.2009.

Atlīdzības par piespiedu nomu apmēra ierobežojums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-36-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta otrās daļas vārdu „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” un pārejas noteikumu 7. punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta otrās daļas pirmā teikuma un pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka […]