Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
17.12.2018.

Ineta Ziemele ar Latvijas vēstniekiem ārvalstīs runā par tiesiskuma vēsti ārpolitikā

Šodien, 17. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele dienu pirms oficiālās ikgadējās Latvijas vēstnieku sanāksmes atklāšanas tikās ar vairākiem Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem un Rīgā rezidējošiem Latvijas vēstniekiem. Tikšanās laikā viņa uzstājās ar priekšlasījumu “Tiesiskuma vēsts Latvijas ārpolitikā”, kura ietvaros akcentēja tiesiskuma principa tvērumu un skaidroja Satversmes tiesas lomu tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā. Ineta Ziemele savā priekšlasījumā teica, […]

14.12.2018.

Pienākums segt izņemtās mantas glabāšanas izdevumus atbilst Satversmes 92. un 105. pantam

Satversmes tiesa 2018. gada 14. decembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-09-0103 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotā daļa redakcijā, kas bija […]

13.12.2018.

Ierosināta lieta par normu, kas noteica kārtību, kādā izmeklēšanas cietumā tika kontrolēta apcietināto sarakste

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 13. decembrī ierosināja lietu “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica: “Izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā saraksti un telefonsarunas (izņemot saraksti un […]

12.12.2018.

Satversmes tiesā norisinājās profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls

No 7. līdz 8. decembrim Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)  organizēja profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles. Šī pasākuma atklāšana notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, savukārt divas labākās komandas savas zināšanas un prasmes demonstrēja tiesas procesa fināla izspēlē Satversmes tiesā. Tiesas procesa izspēles atklāšanas ceremonijā uzrunu teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta  Ziemele. Ineta Ziemele savā […]

12.12.2018.

Ministru kabineta izdotā tiesību norma, kas nosaka kritērijus atzinuma sniegšanai pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, neatbilst Satversmei

2018. gada 12. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-06-0103 “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”.  Apstrīdētās normas  Valsts […]

06.12.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Sanitai Osipovai piešķir Valsts policijas apbalvojumu

Otrdien, 4. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes svinīgajā pasākumā par godu Valsts policijas 100. gadadienai. Šajā pasākumā Sanitai Osipovai tika pasniegts Valsts policijas apbalvojums “Jubilejas Goda zīme “Latvijas Valsts policijai 100””. Svinīgo apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju atklāja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Viņš savā uzrunā […]

05.12.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

No 29. līdz 30. novembrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele oficiālā vizītē viesojās Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – EST), kur viņa tikās ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu (Koen Lenaerts), EST tiesnešiem Egilu Levitu, Ingrīdu Labucku, Ingu Reini, kā arī ar šo tiesnešu juridiskajiem padomniekiem un tiesas darbiniekiem. Ineta Ziemele sarunā ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu […]

04.12.2018.

Satversmes tiesā viesojas Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči

Pirmdien, 3. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Itālijas Republikas (turpmāk – Itālija) vēstnieku Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci). Tikšanās laikā puses pārrunāja Satversmes tiesas un Itālijas Konstitucionālās tiesas iespējas veidot ciešāku sadarbību tiesu dialoga ietvaros. Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka iniciatīva par divpusējo sadarbību radās šā gada maijā, kad uz Satversmes tiesas organizēto starptautisko konferenci Rīgā “Konstitucionālo […]

26.11.2018.

Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš tiekas ar Daugavpils Universitātes tiesību zinātņu studentiem

Piektdien, 23. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš viesojās Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU), kur tikās ar tiesību zinātņu studentiem un sniedza priekšlasījumu par Satversmes tiesu, tās kompetenci un tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts ietvarā. Tikšanos atklāja DU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Teivāns – Treinovskis. Viņš sacīja, ka Daugavpils DU Sociālo zinātņu fakultāte jau ilgāku laiku sadarbojas […]

26.11.2018.

I. Ziemele: Iedvesmotājiem jāapzinās sava morālā atbildība, jo idejas ietekmē sabiedrības virzību un maina cilvēku dzīves

Piektdien, 2. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu radošo industriju konferencē “Subject: Creativity”. Priekšlasījumā viņa runāja par brīvību un zināšanām, kas kalpo kā priekšnoteikums ideju radīšanai un sabiedrības iedvesmošanai. Priekšlasījuma sākumā Ineta Ziemele izvirzīja tēzi, ka ikvienai sabiedrībai ikvienā laikmetā ir nepieciešami iedvesmotāji – personības, kas spēj “iedegt”. Viņa uzsvēra, ka tieši šajā laikmetā, kurā ir tik […]