Preses relīzes

2017
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10.10.2017.

Satversmes tiesa izsludina pārtraukumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc juridisko personu pieteikumiem; lietas izskatīšana turpināsies šā gada 17. oktobrī

Šodien, 10. oktobrī, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka lietas Nr. 2016‑16‑01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam” izskatīšanu. Satversmes tiesa sēdes laikā uzklausīja un izvaicāja lietas dalībnieku pārstāvjus. Pieteikumu iesniedzējus tiesas sēdē pārstāvēja zvērināta advokāte Alisa Leškoviča un Kaspars Strazds, savukārt Saeimu – Saeimas […]

09.10.2017.

Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks pēc vairāku juridisku personu pieteikumiem ierosinātās lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām izskatīšanu

2017. gada 10. oktobrī Satversmes tiesa uzsāks lietas Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam” izskatīšanu. Satversmes tiesa lietu Nr. 2016-16-01 izskatīs tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks 10. oktobrī plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Informācija par lietu Nr. 2016-16-01 pieejama šeit. Dalība tiesas sēdē […]

06.10.2017.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma norma, kas paredz izmantošanas un apbūves noteikumus zemes gabalam Bulduri 1607, nepārkāpj personas tiesības dzīvot labvēlīgā vidē

Satversmes tiesa 2017. gada 6. oktobrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-24-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 2361. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Apstrīdētā norma                      […]

02.10.2017.

Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tiekas ar Slovēnijas konstitucionālās tiesas tiesnešiem

Laikā posmā no šī gada 2. oktobra līdz 4. oktobrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna oficiālā vizītē dodas uz Slovēniju, Ļubļanu, kur apmeklēs Slovēnijas Konstitucionālo tiesu un tiksies ar Slovēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Divpusējās tikšanās laikā abu valstu konstitucionālo tiesu tiesneši […]

29.09.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju žurnālam “SestDiena” (29.09.2017.)

Šodien, 29. septembrī, laikraksta “Diena” pielikumā žurnālā “SestDiena” publicēta intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli. Intervijā stāstīts gan par piesātināto Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles karjeras ceļu un izaicinājumiem Satversmes tiesas priekšsēdētājas amatā, gan likumdošanas kvalitāti Latvijā un viedo padomes nepieciešamību. Intervijā lasāms arī par Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iniciatīvu par pilsonības piešķiršanu nepilsoņu […]

28.09.2017.

Ierosināta lieta par noteiktu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtību pirmās instances tiesā, un normu, kas regulē lēmuma par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību pieņemšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2017. gada 28. septembrī ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pants (turpmāk – Kodekss): “Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, […]

27.09.2017.

Precizēts: Satversmes tiesa pabeidz tienešu atlīdzības lietas izskatīšanu; spriedumu lietā pasludinās šī gada 26. oktobrī

2017. gada 26. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑31‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Satversmes tiesa turpināja uzklausīt pieaicināto personu viedokļus lietā. Tiesas sēdē savu viedokli lietā pauda […]

26.09.2017.

Satversmes tiesa pabeidz tienešu atlīdzības lietas izskatīšanu; spriedumu lietā pasludinās šī gada 26. oktobrī

2017. gada 26. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑31‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Satversmes tiesa turpināja uzklausīt pieaicināto personu viedokļus lietā. Tiesas sēdē savu viedokli lietā pauda […]

25.09.2017.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka, kā kriminālprocesā izlemjams jautājums par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 25. septembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 573. panta otrā daļa: “Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis.” Kriminālprocesa likuma 573. panta trešā daļa: “Lēmumu uzraksta rezolūcijas veidā, un […]

25.09.2017.

Satversmes tiesa par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

Šodien, 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai. Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicina pieteikt vispārējās izglītības, […]