Preses relīzes

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
02.01.2018.

Sešus mēnešus Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis

Satversmes tiesa pagājušā gada 1. septembrī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju pirmo reizi izsludināja konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tika dota iespēja pieteikties praksē Satversmes tiesā. Satversmes tiesa izveidoja prakses vietu kā tiesu sadarbības veicināšanas instrumentu, apzinoties, ka tiesiskā demokrātiskā valstī vienota tiesību sistēma pastāv tad, ja pastāv sadarbība un dialogs […]

29.12.2017.

Ierosināta lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu normu, kas nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 148) 3.2.1. apakšpunkts nosaka: “Fiziskām personām par […]

22.12.2017.

Norma, kas vienīgi likumā paredzētajos gadījumos ļauj tiesai grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu, atbilst Satversmei

2017. gada 22. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-08-01 „Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Administratīvā procesa likuma 253. panta trešā daļa nosaka: „Likumā paredzētajos gadījumos tiesa var grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu.” Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – […]

22.12.2017.

Izglītības likuma normas, kas nosaka lojalitātes prasības pedagogiem, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2017. gada 21. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2017-03-01 “Par Izglītības likuma 30. panta ceturtās un sestās daļas, 48. panta piektās un sestās daļas, 50. panta 5. punkta un 51. panta pirmās daļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Izglītības likuma 30. panta ceturtā daļa: “Par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, […]

20.12.2017.

Ierosināta lieta par Ministru kabineta noteikumu normām, kas nosaka miruša pacienta mantinieka tiesības prasīt no Ārstniecības riska fonda atlīdzību par pacienta dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu un ārstniecības izdevumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 20. decembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1268) 3.1 punkts: “Pacienta nāves gadījumā atlīdzības prasījuma iesniegumu ir tiesīgs iesniegt pacienta mantinieks, […]

20.12.2017.

Normas, kas nosaka atklātas autosporta un motosporta bāzes vides trokšņa robežlielumus, neatbilst personas tiesībām uz veselību un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē

2017. gada 19. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-02-03 “Par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikuma 2. punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7. punktam, 18.1panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, kā arī šo noteikumu 2.4. apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas […]

19.12.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli

Pirmdien, 18. decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā (turpmāk – LZA) tika pasniegti diplomi jaunievēlētajiem LZA locekļiem. Diplomu saņēma arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore Ineta Ziemele, kura šā gada 23. novembrī LZA pilnsapulcē tika ievēlēta par LZA korespondētājlocekli. Atbilstoši LZA statūtos noteiktajam par LZA korespondētājlocekļiem ievēlē Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt […]

08.12.2017.

Satversmes tiesas ikgadējā konferencē diskutē par valsts budžeta konstitucionālo kontroli

Šodien, 8. decembrī, Saeimā norisinās Satversmes tiesas ikgadējā konference. Šogad konferences tēma ir “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”. Konferencē minētā tēma tiek apskatīta no četru Eiropas Savienības valstu – Francijas, Beļģijas, Čehijas un Latvijas – pieredzes perspektīvas. Konferenci ar uzrunu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa norādīja, ka Saeimas un Satversmes tiesas darba mijiedarbība palīdz veidot labāku un […]

08.12.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova sniedz interviju laikrakstam “Latvijas Avīze” (08.12.2017.)

Šodien, 8. decembrī, laikrakstā “Latvijas Avīze” publicēta intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci Sanitu Osipovu. Intervijā Sanita Osipova runāja par Latvijas tiesu sistēmu un tiesnešu atlīdzības noteikšanas principiem. Intervijā lasāms Sanitas Osipovas viedoklis gan par publicētā Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pētījuma rezultātiem, gan par nozīmīgo mediju lomu, veidojot saskarsmi starp tiesnešiem un sabiedrību. Intervijā Sanitai Osipovai jautāts […]

07.12.2017.

Trīspusējās sadarbības ietvaros Satversmes tiesā viesojas Beļģijas un Čehijas Konstitucionālo tiesu delegācijas

Šodien, 7. decembrī, Satversmes tiesā trīspusējās sadarbības ietvaros notika Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās. Tikšanās laikā konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēja par likumdošanas procedūras tiesiskuma izvērtēšanu. Ar priekšlasījumiem uzstājās Beļģijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Etjēns de Groots (Etienne De Groot), Čehijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Jaroslavs Feniks (Jaroslav Fenyk) un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Priekšlasījumos tika sniegts ieskats […]