Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
11.04.2018.

Normas, kas noteica pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas pārcelšanas kārtību, neatbilst Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu

2018. gada 11. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-12-01 “Par likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim) 12. panta 12.3un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļu pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par pievienotās vērtības […]

11.04.2018.

Satversmes tiesas tiesnese kā vienīgā eksperte no Baltijas valstīm starptautiskā seminārā pētīs kritērijus tiesu varas neatkarības novērtēšanai

No 11. līdz 14. aprīlim Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalīsies starptautiskā seminārā par tiesu varas neatkarību, kas norisināsies Utrehtas Universitātē, Nīderlandē. Seminārā aicināti piedalīties augstākā līmeņa eksperti, proti, tiesneši un tiesību zinātnieki, kuri pārskatīs tiesu varas neatkarības un atbildības novērtēšanas metodoloģiju. Katru gadu visi Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu tiesneši tiek aicināti piedalīties Eiropas […]

10.04.2018.

Satversmes tiesa 12. aprīlī pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

Ceturtdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, […]

09.04.2018.

Satversmes tiesa organizē informatīvu semināru sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogiem no Latgales reģiona

Šodien, 9. aprīlī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru tika aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no 30 skolām Latgales reģionā. Semināra mērķis bija sniegt pedagogiem detalizētāku ieskatu vairākās juridiska rakstura tēmās, lai atvieglotu un veicinātu pedagoģisko darbu, […]

06.04.2018.

Satversmes tiesa turpinās dialogu ar Francijas Valsts padomi un Francijas Konstitucionālo padomi valstu divpusējās sadarbības ietvaros

Latvija un Francija ir saskaņojušas jaunu politisko deklarāciju par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību un rīcības plānu 2018.‒2022. gadam, kura projekts apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.[1] Plānā ir noteikti valstu kopīgie mērķi un darbības, kas atspoguļo apņēmību partnerības stiprināšanā. Būtiski, ka šajā plānā abu valstu konstitucionālo tiesu dialogs ir izvirzīts kā viens no četriem divpusējās politiskās […]

22.03.2018.

Satversmes tiesas delegācija oficiālā vizītē viesojas Igaunijas Augstākajā tiesā

No 22. līdz 23. martam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš un Artūrs Kučs, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna oficiālā vizītē dosies uz Tartu Igaunijā. Vizītes laikā plānota divpusējā tikšanās ar Igaunijas Augstākas tiesas tiesnešiem. Šīs vizītes ietvaros Satversmes tiesas delegācijai būs iespēja apmeklēt Igaunijas Augstāko tiesu un […]

21.03.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele rīta ziņu raidījumam: Latvijā cilvēktiesību jomā evolūcija notiek

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju LTV1 rīta ziņu raidījumā “Rīta Panorāma”. Intervijas sākumā Inetai Ziemelei tika uzdots jautājums par Satversmes tiesas tiesvedībā esošo lietu Nr. 2017-17-01 par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru. Ineta Ziemele norādīja, ka tieši šobrīd Satversmes tiesā norit darbs pie […]

20.03.2018.

Par informatīvajā telpā izskanējušo ziņu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 par piemaksām pedagogiem

Pirmdien, 19. martā, Latvijas Radio raidījumā “Pusdiena” izskanēja sižets attiecībā uz piemaksām pedagogiem par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Vēlāk šis pats sižets audiāli un tekstuāli tika publicēts Latvijas sabiedrisko mediju portālā ar nosaukumu “Pēc Satversmes tiesas sprieduma pedagogi baidās palikt vispār bez piemaksām”[1]. Minētais sižets izskanēja arī vairākos Latvijas Radio ziņu raidījumos un dienas notikumu apskatā. […]

19.03.2018.

Satversmes tiesu apmeklē Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita

Piektdien, 16. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) vēstnieci Latvijā Nensiju Bikofu Petitu (Nancy Bikoff Pettit). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes tieslietu jomā un apsprieda jautājumus, kas saistās ar konstitucionālās identitātes stiprināšanu un izpratnes par konstitucionālajām vērtībām veicināšanu sabiedrībā. ASV vēstniece Nensija Bikofa Petita norādīja, ka ASV vēstniecība Latvijā īpašu uzmanību velta tam, lai sniegtu […]

15.03.2018.

Normas, kas nosaka kārtību, kādā tiesa pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvā pārkāpuma lietā, neatbilst Satversmei

2018. gada 15. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-16-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta, 289.20panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 213. pants: “Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta […]