Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
07.05.2020.

Ierosināta lieta par normām, kas noteica kompensāciju, ko enerģijas lietotājs maksā dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 7. maijā ierosināja lietu “Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 85 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 98. un 100. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai (redakcijā, kas […]

06.05.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā atkārtoti ievēl Inetu Ziemeli; viņas vietnieka amatā atkārtoti ievēlēta Sanita Osipova

Šodien, 6. maijā, Satversmes tiesa bija sasaukusi tiesas sēdi, kurā notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem atkārtoti tika ievēlēta tiesnese Ineta Ziemele, par viņas vietnieci tika atkārtoti ievēlēta tiesnese Sanita Osipova. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja […]

06.05.2020.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas

Trešdien, 6. maijā, plkst. 14.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiesas sēdes tiešraide būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā: Kopš 2017. gada 8. maija Satversmes tiesas priekšsēdētāja […]

05.05.2020.

Satversmes tiesa līdz 12. maija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; pieejams tiešraides links

Otrdien, 5. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019‑12‑01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana […]

05.05.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz pienākumu zemes īpašniekam maksāt pievienotās vērtības nodokli par zemes piespiedu nomu

Satversmes tiesa 2020. gada 30. aprīlī ierosināja lietu “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkts: “pakalpojumu sniegšana – darījums, kas nav preču piegāde; […]

05.05.2020.

VIDEO IERAKSTS (3): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-12-01 (attālināti)

Otrdien, 5. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un […]

30.04.2020.

Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas

Trešdien, 6. maijā, plkst. 14.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiesas sēdes tiešraide būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā: Kopš 2017. gada […]

28.04.2020.

Satversmes tiesa līdz 5. maija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; pieejams tiešraides links

Otrdien, 28. aprīlī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019‑12‑01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana […]