Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
19.05.2020.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-24-03 (attālināti)

Otrdien, 19. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti tiks skatīta lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas. […]

18.05.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 15. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-17-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 1‑2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Apstrīdētais rīkojums Ar vides […]

18.05.2020.

Ierosināta vēl viena lieta par minimālās vecuma pensijas apmēra atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 15. maijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru” 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru” 2. punkts: “2. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze ir 80, euro, personām ar invaliditāti kopš […]

13.05.2020.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas liedz organizēt azartspēles sakarā ar Covid-19 izplatību

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 12. maijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 8. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 […]

13.05.2020.

Satversmes tiesa 19. maijā attālinātā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos skatīs lietu par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei

Otrdien, 19. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana […]

12.05.2020.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā, tiks pasludināts 11. jūnijā

Otrdien, 12. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja attālināti izskatīt lietu Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicinātās personas: […]

12.05.2020.

VIDEO IERAKSTS (4): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-12-01 (attālināti)

Otrdien, 12. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās attālināti izskatīt lietu Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”. Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt lietā pieaicinātās personas: […]

11.05.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas liedz organizēt azartspēles interaktīvajā vidē

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 8. maijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. pants: “Uz […]

08.05.2020.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas noteic izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesas nepamatotas rīcības dēļ radītā nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību

Satversmes tiesa 2020. gada 7. maijā ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2019‑21‑01  “Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma 14. panta ceturtās daļas un pārejas noteikumu 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma (turpmāk – Atlīdzināšanas likums) 14. panta ceturtā daļa: “Nemantiskā kaitējuma […]