Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
03.10.2018.

Ceļojošā skolēnu zīmējumu un domrakstu izstāde “Mana Satversme” izstādīta Limbažu Galvenajā bibliotēkā

Otrdien, 2. oktobrī, Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš viesojās Limbažu Galvenajā bibliotēkā, kur kopā ar Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Inetu Zariņu atklāja Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa “Mana Satversme” ceļojošo izstādi. Skolēnu darbi ikvienam interesentam būs apskatāmi Limbažu Galvenajā bibliotēkā no 2. līdz 11. oktobrim. Ineta Zariņa savā uzrunā sacīja, ka zināšanas par […]

03.10.2018.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs sniedz priekšlasījumu par starptautiskajām darba tiesībām Baltijā

Otrdien, 2. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalījās Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) un Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) Cienīga darba konferencē, kurā sniedza priekšlasījumu par tēmu “Starptautiskās darba tiesības Baltijā”. Konferenci atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS) priekšsēdētāja vietniece un šī brīža BASTUN prezidente Irēna Liepiņa, Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) […]

28.09.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklē Jelgavas pilsētas domi un sniedz priekšlasījumu par Satversmē ietvertajiem principiem

Šodien, 28. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, kā arī ar vairākiem Jelgavas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem. Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu par Satversmē ietvertajiem principiem, kuri pašvaldībām jāievēro to darbībā, kā arī par pašvaldību domju tiesībām vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele pievērsās Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas […]

25.09.2018.

Satversmes tiesa aicina skolu jaunatni turpināt izzināt Satversmi; izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu

Šodien, 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai. Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina […]

21.09.2018.

Satversmes tiesu apmeklē Armēnijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Tigrans Mkrtčjans

Šodien, 21. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Armēnijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Tigranu Mkrtčjanu (H.E. Mr Tigran Mkrtchyan). Tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā, kā arī pievērsās tiem jautājumiem, kas saistīti ar savstarpējo sadarbības veicināšanu un tiesiskuma stiprināšanu Armēnijā. Ineta Ziemele vēstniekam sniedza ieskatu Satversmes tiesas kompetencē un ieskicēja to tiesību […]

20.09.2018.

Satversmes tiesā viesojas tiesību zinātņu profesori no Japānas

Šodien, 20. septembrī, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu profesori no Japānas universitātēm. Satversmes tiesā viesus uzņēma Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Satversmes tiesas padomnieki Kristaps Tamužs un Uldis Krastiņš. Profesoriem tika sniegts ieskats, kā Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas attīstījās tās tiesiskā sistēma. Īpaša uzmanība tika veltīta sarunai par vispārējiem tiesību principiem. Daiga Rezevska delegācijas pārstāvjiem stāstīja par […]

13.09.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele: Latvija pieder Rietumu tiesību loka kultūrtelpai, tās centrā ir cilvēks un viņa cieņas nodrošināšana

Šodien, 13. septembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskajā fakultātē notika tiesībsarga Jura Jansona īstenotā projekta “Vēlēšanu pratība” noslēguma konference “Kā mācīt vēlēšanu pratību un politikpratību vidusskolās?”. Konferencē piedalījās arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa sniedza konferences atklāšanas uzrunu un uzstājās ar priekšlasījumu, kurā skaidroja savu redzējumu, kā skolās būtu jāveido saruna par Satversmi un tajā nostiprinātajām Latvijas […]

11.09.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova: Latvijas tautai vajadzīga patiesība un vēsturiskais taisnīgums

Sestdien, 8. septembrī, Rīgas Biznesa Skola (turpmāk – RBS) un Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, tuvojoties 24. septembrī gaidāmajai pāvesta Franciska vizītei Latvijā, rīkoja līderu paneļdiskusiju “Kādas vērtības var nodrošināt Latvijas attīstības ilgtspējību?”. Šajā diskusijā piedalījās arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Sanita Osipova, runājot par Latvijas tautas galvenajām vērtībām, uzsvēra, ka mums ir […]

07.09.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicina tiesnešu saimi virzīties uz tiesneša ideālu sevī; priekšsēdētājas vietniece atgādina neatkarīgas tiesu varas izveides vēsturi Latvijā

Šodien, 7. septembrī, norisinājās ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, kas bija veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei. Konferences atklāšanā tiesnešus ar uzrunām sveica Latvijas valsts augstākās amatpersonas, tostarp Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Konferences atklāšanas priekšlasījumu sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kura runāja par Latvijas tiesu sistēmas veidošanos un nostiprināšanos no Latvijas valsts dibināšanas līdz Latvijas okupācijai 1940. […]

06.09.2018.

Ierosināta lieta par Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu normām, kas paredz vides aizsardzības prasības attiecībā uz kravas izgarojumu emisiju

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 6. septembrī ierosināja lietu “Par Ventspils pilsētas domes 2012. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 9 “Ventspils brīvostas noteikumi” 100. un 139. punkta atbilstību Satversmes 64. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Ventspils pilsētas domes 2012. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 9 “Ventspils brīvostas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 9) 100. punkts paredz, ka, veicot kravas […]