Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.10.2019.

Ceturtās Sarunas par Latviju – Satversme. Vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības

Ceturtdien, 31. oktobrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (turpmāk – LNB) organizē jau ceturtās Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas tēma būs “Satversme. Vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”. Tās saturu atklās sarunas dalībnieki: filoloģe Agnese Irbe, māksliniece Sandra Krastiņa, kultūru pētnieks Andrejs Mūrnieks un Romas Katoļu baznīcas Rīgas Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Sarunas vadīs tiesību […]

25.10.2019.

Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Moldovas Konstitucionālās tiesas juristes

No 19. līdz 25. oktobrim Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās četras Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) Konstitucionālās tiesas juristes. Intensīvas programmas ietvaros juristēm tika nodrošināta iespēja iepazīt Satversmes tiesas darbu un padziļināti izzināt konstitucionālās sūdzības modeli Latvijā, kā arī apgūt dažādas metodoloģijas, ko Satversmes tiesa izmanto, lai pārbaudītu apstrīdēto tiesību normu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību […]

24.10.2019.

Ministru kabineta noteikumu norma, kas noteic priekšmetus, kurus notiesātais var lietot, neatbilst Satversmes 112. pantam

2019. gada 24. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-23-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 423) 40. punkts: “Saņemot brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju, notiesātie […]

22.10.2019.

Ierosināta lieta par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2019. gada 21. oktobrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkts: “Garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 53 euro mēnesī.” Augstāka juridiska spēka normas  […]

21.10.2019.

Ierosināta vēl viena lieta par civilprocesa normām, kas regulē kasācijas tiesvedības ierosināšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2019. gada 18. oktobrī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas un 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Civilprocesa likuma 464. panta pirmā daļa paredz: lai izlemtu jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kasācijas sūdzības, pretsūdzības un protestus pēc šā likuma 460. panta pirmajā daļā un 463. panta trešajā daļā noteikto paskaidrojumu iesniegšanas termiņa […]

21.10.2019.

I. Ziemele: Mums jāapzinās, ka jebkuras dalībvalsts tiesa vienlaikus ir arī Eiropas Savienības tiesa

Piektdien, 18. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un Eiropas Savienības Tiesas prezidentu Kūnu Lenārtu (Koen Lenaerts) piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” plenārsēdē, ko vadīja Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa. Plenārsēdi atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Viņš […]

15.10.2019.

Satversmes tiesu apmeklē Vācijas vēstnieks Latvijā Nikolajs fon Šepfs

Pirmdien, 14. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar jauno Vācijas vēstnieku Latvijā Nikolaju fon Šepfu (Nikolai von Schoepff). Tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu konstitucionālo tiesu sadarbību, pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā un Eiropas Savienībā, un ieskicēja Satversmes tiesas un Vācijas vēstniecības Latvijā iespējamos sadarbības virzienus nākotnē. Tikšanās sākumā Ineta Ziemele vēstnieku […]

11.10.2019.

Ierosināta lieta par Krimināllikuma normu, kas noteica valsts amatpersonas jēdzienu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 10. oktobrī ierosināja lietu “Par Krimināllikuma 316. panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2004. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 31. martam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam”. Apstrīdētā norma Krimināllikuma 316. panta pirmā daļa redakcijā, kas bija spēkā no 2004. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 31. martam: “Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, […]

11.10.2019.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš Baltijas valstu tiesnešu biedrību padomes konferencē runā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu civillietās

Ceturtdien, 26. septembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš piedalījās Baltijas valstu tiesnešu biedrību padomes konferencē, kurā uzstājās ar priekšlasījumu “Morālā kaitējuma atlīdzināšana civillietās”. Konference norisinājās Mētagusē, Igaunijā, to apmeklēja visu līmeņu Latvijas tiesu tiesnešu delegācija. Konferences norise bija sadalīta trīs darba sesijās. Katra sesija bija veltīta vienas Baltijas valsts delegātu priekšlasījumiem. Aldis Laviņš savā priekšlasījumā runāja […]