Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
17.01.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

Satversmes tiesas 4.kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu “Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”“ 4.punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps” (LV58503007191) […]

16.01.2008.

Satversmes tiesa pasludinās spriedumu Rīgas teritorijas plānojuma lietā

Rīt, 17.janvārī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr.2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Satversmes 115.pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu […]

14.01.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

Satversmes tiesas 4. kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”” 4. punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „Latraps” (LV58503007191) […]

07.01.2008.

Rīgas brīvostas teritorijas plānojums neatbilst Satversmei

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Lieta tika ierosināta pēc Koalīcijas dabas un […]

21.12.2007.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par Civilprocesa normu atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 3. kolēģija šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86 un 92. pantam un Civilprocesa likuma 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92. pantam”. Lieta ir ierosināta pēc Jāņa Kalniņa konstitucionālās sūdzības. Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, […]

25.11.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Kriminālprocesa likuma normas atbilstību Satversmei

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Kriminālprocesa likuma (KPL) pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz KPL spēkā stāšanās dienai, pirmstiesas procesa termiņu sāk skaitīt no KPL spēkā stāšanās dienas. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir […]

25.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Rīgas rajona padomes pieteikuma

Vakar, 24. oktobrī, Satversmes tiesas 2. kolēģija ir pieņēmusi lēmumu par lietas “Par Sabiedriskā transporta likuma 7. panta otrās daļas atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 2., 3. pantam un 4. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai” ierosināšanu. Sabiedriskā transporta likuma 7. panta pirmā daļa nosaka: “Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas […]

07.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem

Vakar, 17. oktobrī, Satversmes tiesas 4. kolēģija ir pieņēmusi četrus lēmumus par lietu ierosināšanu: „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. […]

07.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem

Vakar, 17. oktobrī, Satversmes tiesas 4. kolēģija ir pieņēmusi četrus lēmumus par lietu ierosināšanu: „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. […]

02.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu sarakstes izdevumu samaksas kārtību

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Lieta ierosināta pēc Borisa Klopcova konstitucionālās sūdzības. Apstrīdētā norma noteic: “notiesāto sarakste ar ANO institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Tiesībsarga biroju, prokuratūru, tiesu, kā arī notiesātā ārvalsts pilsoņa sarakste ar savas valsts […]