Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.07.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par „piespiedu nomu”

Satversmes tiesas 2. kolēģija šodien, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta trešajā daļā un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta pirmajā un otrajā daļā lietotā vārda „noma” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Satversmes 91. pants pirmais teikums garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, […]

14.07.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs devies uz Azerbaidžānu

Vakar, 13.jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris devās uz Baku, kur viņš šodien un rīt piedalīsies Azerbaidžānas Republikas Konstitucionālās tiesas rīkotajā konferencē “Tiesas lēmumu izpilde kā galvenais priekšnoteikums konstitucionālās justīcijas īstenošanā”. Konferencē piedalīsies Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši un Venēcijas komisijas pārstāvji, kā arī konstitucionālo tiesu tiesneši no Ungārijas, Čehijas, Izraēlas, Vācijas, Lietuvas, Rumānijas un citām […]

30.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Bulduru detālplānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par detālplānojuma projekta „Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Lieta ir […]

20.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par divām Komerclikuma normām

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 20. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Komerclikuma 142. panta otrā daļa (pirmā apstrīdētā norma) noteic, ka sabiedrības dibināšanas dokumentu nosacījumi drīkst atšķirties no […]

12.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par servitūtu nodibināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija vakar, 12. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 1231. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” […]

02.06.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Eiropas konstitucionālo tiesu kongresu Viļņā

Šodien, 2.jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Viļņu, kur līdz 6.jūnijam norisināsies četrpadsmitais Eiropas konstitucionālo tiesu konferences kongress. Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference ir izveidota 1972.gadā, tajā darbojas pārstāvji no 39 Eiropas konstitucionālajām (vai līdzīgas kompetences) tiesām. Konference ir organizācija, kas veicina informācijas un viedokļu apmaiņu tās biedru starpā attiecībā uz tiesu praksi, kā arī […]

02.06.2008.

Satversmei neatbilst Civilprocesa likuma norma par apelācijas instances sprieduma spēkā stāšanos

Šodien, 2. jūnijā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-22-01 “Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 82. pants noteic, ka tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, Satversmes 86. pants noteic, ka tiesu var spriest tikai tie […]

28.05.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 28. maijā, ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Krimināllikuma 49. pants paredz tiesas tiesības, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus, noteikt mazāku kriminālsodu, nekā noteikts likumā. Taču panta ceturtā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka […]

22.05.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Kanāla ielā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas, kas noteic zemes gabala Kanāla ielā b/n (kadastra Nr. 01001281003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punktam”. Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības […]

10.05.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Lisabonu

Rīt, 11.maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Lisabonu, kurš viņš piedalīsies Amerikas Tiesu advokātu padomes rīkotajā konferencē. Tajā tiks apskatīti jautājumi par advokātu un tiesnešu profesiju saskarsmi, par kopīgām un atšķirīgām iezīmēm Amerikas un Portugāles tiesu sistēmā. Pirms diviem gadiem līdzīga konference notika Latvijā, un konferences temats izraisīja interesi citu Eiropas valstu, tajā […]