Konkurss

2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiks organizēta šādi:

Darbība Termiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://goo.gl/forms/RnKU79KHkQdutDnN2 
15. oktobris

 

Darbu iesniegšana 11. decembris
Darbu vērtēšana no 12. decembra līdz 11. janvārim
Rezultātu paziņošana 15. janvāris
Apbalvošanas ceremonija 15. februāris

Konkursa nolikums pieejams šeit.
Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;

2) Vērtēšanas kritēriji;

3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi;

4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;

5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2018 (103)) publicēta Satversmes tiesas veidotā krustvārdu mīkla par Satversmi;

6) Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales publikācija “Satversmes tiesa divdesmit gados: no idejas līdz šodienai” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

7) Satversmes tiesas tiesnešu īsās atbildes “Kas ir Satversme?” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

8) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

 

9) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2018. gada 19. maijā publicētais animētais video “Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu valsti””:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: Dita Plepa

 


INFORMĀCIJA PAR 2017. GADĀ IZSLUDINĀTO KONKURSU

Foto no skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa svinīgā noslēguma pasākuma Satversmes tiesā, kas norisinājās 2018. gada 15. februārī un kas tika rīkots par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai gadadienai, ir pieejami šeit.

Satversmes tiesa izveidojusi skolēnu iesūtīto zīmējumu izstādi un radīts arī izstādes buklets, kurā publicēti desmit  skolēnu domraksti  un 53 atlasīti zīmējumi par tēmu. Izstādi plānots izstādīt lielākajās Latvijas reģionu bibliotēkās, savukārt bukleti tiks izsūtīti visām skolām, kas piedalījās konkursā, kā arī tiks dāvināti tām bibliotēkām, kurās izstāde tiks izlikta apskatei.

Buklets apskatāms šeit:

 


2017. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tika  organizēts par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.

Satversmes tiesa aicināja pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicināja pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās pašizpausmes.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

 • I vieta – Līvānu 2. vidusskolas skolniece Anastasija Ivanova. Pedagoģe Inese Upīte;

 • II vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Megija Grakoļska. Pedagoģe Līga Slica;

 • III vieta – Bauskas sākumskolas skolniece Keita Kondore. Pedagoģe Aiva Linkeviča.

Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

 • Līvānu 2. vidusskolas skolnieks Vadims Veigurs. Pedagoģe Inese Upīte;

 • Talsu 2. vidusskolas skolniece Romēna Birzleja. Pedagoģe Ilvita Krūze;

 • Talsu 2. vidusskolas skolniece Sofija Jansone. Pedagoģe Ilvita Krūze;

 • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas skolnieces Svetlana Savkova. Pedagoģe Larisa Jokša;

 • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas skolnieces Valērija Mihejeva. Pedagoģe Larisa Jokša;

 • Daugavpils 9. vidusskolas skolniece Viktorija Krasta. Pedagoģe Anna Mekša;

 • Jaunsilavas pamatskolas skolniece Eva Vucenlazdāne. Pedagoģe Līga Slica;

 • Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Janīna Šumeiko. Pedagoģe Daiga Sējēja;

 • Bauskas sākumskolas skolniece Selīna Balakāne. Pedagoģe Aiva Linkeviča;

 • Šķibes pamatskolas skolniece Jūlija Semjonova. Pedagoģe Dace Jakušonoka.

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem zīmējumu konkursa dalībniece – Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Ieva Anete Petrēvica. Pedagoģe Inga Lankupa.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu saņem šādi domraksta konkursa dalībnieki: Jaunsilavas pamatskolas skolniece Gabriela Usāne. Pedagoģe Anastasija Kaktiniece; Drustu pamatskolas skolnieks Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga; Salaspils 1. vidusskolas skolniece Laura Enija Meirāne. Pedagoģe Daina Tauriņa; Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece Laura Marta Buldure. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Izdevniecība “Dienas žurnāli” specbalvas pasniegs visiem konkursa godalgoto vietu ieguvējiem.

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti 2018. gada 15. februārī Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā Satversmes tiesā.

PALDIES VISIEM SKOLĒNIEM PAR IESŪTĪTAJIEM DARBIEM UN PEDAGOGIEM PAR SNIEGTO ATBALSTU TO TAPŠANĀ! :)


Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: D.Plepa.