Satversmes tiesas un Eiropas Savienības tiesas kopīgi organizētā konference “Vienoti dažādībā: starp kopīgām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālo identitāti Eiropas Savienībā”, Luksemburgā