Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalās Studenšu Prezidiju Konventa un Studenšu kooperācijas Filistru savienības rīkotajā konferencē “Cilvēks kā kapitāls”