Lietas Nr.2019-13-01 sagatavošanas termiņš.

Par Civilprocesa likuma 464. panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk