Lietas Nr.2019-11-01 sagatavošanas termiņš.

Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk