Lietas Nr.2019-01-01 sagatavošanas termiņš.

Par Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam

Lasīt vairāk