Lietas Nr.2018-22-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam

Lasīt vairāk