Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Termiņš ir ievērots

16.10.2018.

Kolēģijas 2018. gada 16. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 157/2018)