Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums daļā nav piekritīgs Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums