Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikums iesniegts par jau izspriestu prasījumu