Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - kas atstājami bez izskatīšanas