Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums

03.03.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. marta lēmums (pieteikums Nr. 22/2020)