Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-08-01
Par Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdu "vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu", 396. panta otrās daļas vārdu "bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams", 397. panta pirmās daļas vārdu "nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam" un 397. panta otrās daļas 1. punkta vārdu "vai ķīlas ņēmēja parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Genādijs Gončarovs, Ināra Sīle, Svetlana Tropika un Indulis Brodiņš
24.11.2010.

25.11.2010.

Par Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdu "vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu", 396. panta otrās daļas vārdu "bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams", 397. panta pirmās daļas vārdu "nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam" un 397. panta otrās daļas 1. punkta vārdu "vai ķīlas ņēmēja parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā

1. Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 396. panta otrās daļas vārdus ""paša akta vai"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēku zaudējušiem no 2010. gada 10. decembra.
2. Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdus ""vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu"", 396. panta otrās daļas vārdus ""bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams"", 397. panta pirmās daļas vārdus ""nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam"" un 397. panta otrās daļas 1. punkta vārdus ""vai ķīlas ņēmēja parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu"" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2010-08-01_Lemums_ierosinasana2241
2010-08-01_Stenogramma