Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2006-10-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Baiba Liepiņa, Anda Pavlova, Agita Vecozoliņa, Elīna Rubule, Santa Auziņa, Inese Magaļinska, Vita Karnīte, Alla Spale, Ramona Treilona, Jana Streļeca, Gunda Skolniece un Elīna Andersone
11.12.2006.

19.12.2006.

Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna kopšanas pabalsts

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.2. punktā ietvertās normas vārdus "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.

2006-10-03_Atseviskas_domas